Tingstad

Tingstad

Tingstad är Nordens ledande distributör av förbrukningsmaterial och arbetskläder till företag inom alla branscher. Huvudkontor och logistikcenter finns i Göteborg och försäljningskontor finns på ytterligare 10 orter runtom i Sverige, Norge och Finland. Totalt har företaget 360 medarbetare och omsätter drygt 2 mdr SEK, varav 60 % av omsättningen genereras över företagets nylanserade e-handel.

www.tingstad.se

Tingstad