Tingstad

Tingstad

Tingstad är Nordens ledande B2B leverantör av förbrukningsmaterial, arbetskläder och utrustning till företag inom alla branscher. Huvudkontor och logistikcenter finns i Göteborg och försäljningskontor finns på ytterligare 11 orter runtom i Sverige, Norge och Finland. Totalt har företaget 450 medarbetare och omsätter 2,2 mdr SEK, varav 70 % av omsättningen genereras över företagets e-handel.

www.tingstad.se

Tingstad