3bits Årets tillväxtföretag i Göteborg 2012

  23 jan 2013

Vi är mycket glada över utmärkelsen Årets tillväxtföretag som togs emot av 3bits VD Stefan Winterlén på Inspirationsdagen 2013 som ordnas av Business Region Göteborg.

3bits ägare

3bits delägare och ledning: Ola Linde, Stefan Winterlén och Anders Björnåsen.

Motiveringen löd:

Genom ett mycket aktivt, konsekvent och långsiktigt arbete bygger vinnaren utifrån sin egna tydliga kärnkompetens. Företaget är engagerade och drivna och förstår vikten av att lyssna på andra och ta hjälp utifrån. De skapar trovärdighet bland kunder och engagemang bland medarbetarna vilket krävs när man ska göra affärer på nätet.

Det är många vi vill tacka, personal, kunder och personer som alltid får oss att vilja sträva framåt, det här har vi gjort tillsammans!

Läs hela pressmeddelandet.

Expedition Framåt är Business Region Göteborgs tillväxtprogram för små och medelstora företag i Göteborgsregionen. I programmet deltar ca 600 medlemsföretag. Expedition Framåt följer företagen på deras tillväxtresa och matchar deras behov i olika faser med kompetens, nätverk, rådgivning och mötesplatser.