Hjärtstartare på 3bits

HLR

På 3bits kontor finns nu en hjärtstartare och alla medarbetare har fått utbildning i HLR, Hjärt- lungräddning och hur hjärtstartaren används. Den är enkel att använda och ger talande instruktioner till användaren. HLR är livsviktigt för att upprätthålla blodcirkulationen genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar växelvis till hjälp är på plats.

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, endast 10 % överlever. Med en tidig stöt från hjärtstartaren inom några minuter skulle 50-70 % kunna överleva.

Läs mer på hlr.nu om hur du kan hjälpa till att rädda liv.