Wipcore eNOVA

Wipcore eNOVA är en licensbaserad plattform byggd på Microsoft .NET från grunden. Produkten spänner från sajten med mallar, funktioner och integrationer till bakomliggande system för att hålla ordning på produktkatalogen och slutligen plock och pack på lagret.

www.wipcore.se

Wipcore eNOVA