Sofia Winterlén

Analys och konverteringsoptimering

Den 16 september bjöd NetRelations in till frukostseminarium tillsammans med EPiServer i Göteborg. Temat var analys och konverteringsoptimering. Kanske får ni höra eller säger ”Vi måste driva mer trafik”, men hur kan man jobba med aktiviteter för att öka försäljningen?

Analysis and Conversion Optimization

Vi möts varje dag av 2900 reklambudskap, 50 registrerar man och 4 kommer man ihåg, vilka kommer du ihåg från i dag? Det är inte lätt att sticka ut i ett sådant mediebrus som vi har i dag, men de som hittar något att hänga upp sig på som fastnar lätt kan lyckas. ICA brukar många svara på den frågan, en reklamfilmserie som har hängt med i imponerande 14 år. Storytelling är något som har visat sig framgångsrikt i att skapa en relation till kunderna, vi ser det i flera reklamfilmer och reklambudskap varje dag, vissa mer diskreta än andra.

Kontaktpunkter

Omnichannel börjar nu bli en nödvändighet och självklarhet i vardagen för de som vill ta sin lösning till nästa nivå, alla kanaler måste samspela. När, var och hur möter användaren tjänsten? Vilka behov finns då? Det finns flera möten med kunder, kontaktpunkter, där man kan få upp ögonen för ett företag, överväga att använda det, genomföra ett köp eller få service. Man kan då använda bloggar, recensionssajter, sökmotorer, prisjämförelsesajter, e-handelssajten, butiken, eller helt enkelt bara genom att prata med någon man känner som känner till företaget. Se till att ha ett gemensamt budskap och en strategi för hur man ska möta kunderna på de olika kontaktpunkterna.

Arbetssätt

Om man ska jobba med aktiviteter för att öka försäljningen kan man tänka sig olika steg i en process där insikt, strategi och implementering görs först och därefter görs rapportering, analys och optimering i en löpande process.

  • Insikt

Se över nuläget, vilka förutsättningar och målsättningar har ni? Här kan man även göra en analys av tekniska plattformar, samla in data och analysera.

  • Strategi

Det som kommer ut ifrån insiktsfasen blir till en handlingsplan. Hur kan det mätas och bli konkret?

  • Implementering

Mätverktyg som man kan använda är till exempel Google Analytics. Implementera och konfigurera olika mätverktyg för att kunna utvärdera utfallet.

  • Rapportering

Man får sedan definiera mätpunkter och KPIer för att se hur webbplatsen presterar med de förändringar man genomför.

  • Analys

Under analysfasen kan man titta på förbättringsaktiviteter, A/B-tester, olika typer av kunder, vilka kanaler som används för att se vad som kan förändras.

  • Optimering

Man får sedan göra en prioriteringsmatris med de åtgärder som man nu har kommit fram till som får implementeras. Sedan börjar det om med att rapportera, analysera och optimera.

Att börja med i dag

Så vad kan ni börja med i dag? Se över era målsättningar, identifiera målgrupper och kontaktpunkter. Sätt upp realistiska mål och säkra resurser, både kompetens och budget. Planera för sådant som kan ge stor effekt fort. Mät och följ upp, mät och följ upp igen och igen!

Sofia Winterlén Marknadsansvarig