Innovation for impact - D-Congress 2024

Återigen ett fullspäckat D-Congress i mars där en dag numera inte räcker, programmet började redan efter lunch på onsdagen. Årets tema var Innovation for impact där hållbarhetsfrågor, ny teknik, lönsamhetsfokus, cirkulära affärsmodeller och logistikutmaningar för handeln samsades på de olika scenerna och på mässgolvet.

Att göra skillnad för framtida generationer

Susanne Ehnbåge, VD på Lindex, inledde D-Congress och berättade om deras resa om att inte bara nå ekonomisk framgång utan där det förväntas mer av dem som företag. 2019 lanserades Lindex framtidslöfte att göra skillnad för framtida generationer. Det krävs både teknisk innovation och mod att bryta invanda mönster samt ett starkt engagemang bland alla medarbetare.

Female Engineering är ett av de nyare varumärkena som Lindex gått in i inom FemTech. Lindex jobbar även med ett initiativ – Reinvent the model, som ska ändra på sterotypen för en typisk modell.

2018 sattes ett hållbarhetsmål upp där Lindex ville minska klimatavtrycket med 50 % med basåret 2017 som skulle uppnås till 2030. Allt från fiberval, produktion och kundens användande. Parallellt har det funnits mål att växa och få bättre finansiellt resultat. Från 2017 har resultatet gått från 130 miljoner kronor till att 2023 nå strax över 1 miljard. Samtidigt har klimatavtrycket minskat med 41 %.

Att göra skillnad för framtida generationer

Nu har Lindex gått över till ett basår 2022 där målet är att minska klimatavtrycket med 42 % till 2030. De behöver jobba på alla olika delar, men ser att de kan göra störst skillnad på materialvalen och produktionssidan.

Sverige behöver ett grönt narrativ

Författaren och tidigare statssekreteraren Per Schlingmann pratade om att Sverige behöver ett grönt narrativ. Hur vi fattar våra beslut och vad som kommer att hända. Berättelsen ska visa både en riktning och en bild av målet. Vad är unikt med Sverige?

  • Berättelsens början – Vi står inför ett vägval. Vi kan välja utveckling och innovation och lita på konsumenternas välvilja. Sverige har en stor omställningsförmåga.
  • Berättelsens kärna – Vi måste ställa om allt till fossilfritt. Han menar att det även är dags att lägga till handeln och konsumtion eftersom det finns en enorm kraft här. Handeln har makten att påverka utvecklingen till ett cirkulärt samhälle. De kan även ställa krav på leverantörer, transporter och påverka konsumentbeteenden. Här kan Sverige vara ett föregångsland – Handelslandet Sverige.
  • Berättelsens trovärdighet – Det handlar mycket om vad vi gör för att skapa trovärdighet. Här kan vi lyfta fram bra exempel som till exempel Södra OnceMore, Sellpy och Arkivet.

Handeln är tidig i mötet med människorna och nära konsumenterna. Han tror att handeln är beredd att ta det ansvaret att vara en del av en berättelse om vart vi är på väg och tycker att handeln ska ta mer plats och ta på sig ledartröjan. Sverige har progressiva konsumenter som är early adopters som snabbt fångar upp nya trender.

Vi måste vara optimistiska för att lyckas. Per lyfter dataspelsutvecklaren Jane McGonigal som menar att vi ska spela mer dataspel. Även i ett ledarskapssammanhang. När man sitter och spelar tror man inte att man ska förlora, man är alltid nära en vinst. Aktiv och på.

Per Schlingmann - Sverige behöver ett grönt narrativ

Resan mot en AI-driven organisation

Klarna hade ett uppskattat pass om hur de jobbar med AI och resan mot en AI-driven organisation som leddes av AI-chefen Martin Elwin. I dag använder 75 % av alla deras medarbetare AI-verktyg, men de siktar på 100 %. Även om han lyfter fördelarna med AI att man kan jobba snabbare, bättre och förenkla så är det även viktigt att ha med sig att man ska vara medveten om brister och missförstånd som kan uppstå.

De olika avdelningarna drar nytta av AI på olika sätt:

  • Ekonomiavdelningen förbättrar rapportering.
  • Utvecklarna skriver kod med AI-stöd.
  • Kundtjänst automatiserar process och dokumentation.
  • Marknadsavdelningen får hjälp med copywriting och text.
  • Analytiker använder AI för att snabbare hitta rätt data.
  • Alla anställda kan hitta information med semantisk sökning.

Det har blivit ett snabbt växande initiativ som är uppskattat internt, medarbetarna upplever att det är enklare att hitta rätt information. De tycker att man kan tänka att det är en digital kollega.

Klarnas resa mot en AI-driven organisation

Klarnas AI Assistant svarar på frågor och har hjälpt till att minska väntetiderna. Nu hanteras 2/3 av alla kundtjänstärenden med assistenten. Från att ha haft en tid för att lösa ett ärende på runt 11 minuter har det nu gått ned till mindre än 2 minuter. De förväntar att AI-assistenten ska påverka resultatet positivt med 400 miljoner.

Axel Johnson – alltid långsiktiga, alltid otåliga

Ett inspirerande pass som många pratade om efteråt var Axel Johnsons VD Thomas Ekman. Han menade att turbulens är människans normaltillstånd, lugnet är det onormala.

2015 formulerades ett förnyelsemål för koncernen – 10/50, som betyder att om 10 år ska 50 % av det de gör då inte vara saker de gör i dag. På det nionde året ligger de nu på 46 %. Omsättningen har på samma tid fördubblats, e-handelsandelen har gått från ca 9 till ca 30 %. Det har skapat ett driv och nyfikenhet i bolaget – de visste inte 2015 hur målet såg ut eller hur de skulle nå dit, det var utanför kartan, men de har jobbat för det. Nu har det adderats ytterligare ett 50-steg, 10/50/50, där även klimatavtrycket ska minska med 50 % på 10 år.

Axel Johnson - Alltid långsiktiga, alltid otåliga

Axel Johnson kallar sig själva för kommersiella filantroper – en omtanke om människor, men med en kommersiell tanke. Företag är den absolut starkaste kraften för att påverka samhället i positiv riktning. Det är ett fantastiskt verktyg för att skapa framåtrörelse och förnyelse.

Självskanna med Swish

I Swish monter fick vi möjlighet att prova på Självskanna med Swish innan det lanserades senare i mars. Väldigt smidigt, scannern tog skrynkliga streckkoder som annars kan vara ett problem med självscanners och det var en bra köpupplevelse utan att använda extra appar. I anslutna butiker kan man numera enkelt scanna och betala direkt i Swish-appen och fler kommer att läggas till löpande.

Självskanna med Swish

Väldigt nöjda med de här dagarna på D-Congress så ser vi redan fram emot 2025 när mässan går av stapeln 5-6 mars.

Sofia Winterlén Marknadsansvarig