E-handel och konsumenträtt

Vid försäljning och marknadsföring online finns det många juridiska frågor att tänka på. Dessutom är det många nya konsumentregler på gång. En nyhet är att företag som bryter mot konsumentregler kan riskera höga böter – sanktionsavgifter på upp till 4 % av omsättningen.

Advokatfirman Delphis olika experter på e-handelsjuridik som Agnes Hammarstrand, Anna Ersson, Marielle Eide-Westholm och Louise Sundström är med och anordnar webbinarier där de berättar om vad ni behöver tänka på för att undvika juridiska minor när ni säljer online. Har ni missat något av tillfällena så håll utkik i deras kalender för nya uppdateringar.

Nytt direktiv om ett moderniserat konsumentskydd

Ett nytt direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska tillämpas i alla medlemsländer i EU från våren 2022. Det finns flera delar i det här och mycket handlar om krav på transparens.

  • Nya informationskrav för prissättning – informera om priset blivit personligt anpassat på basis av automatiskt beslutsfattande och profilering.
  • Nya krav vid prissänkning – vid en prissänkning ska det tidigare lägsta pris som varit under en period av minst 30 dagar före nuvarande prissänkning visas.
  • Nya krav för sökresultat – informera om varför sökresultat kommer i viss ordning. De nya kraven för rankning av sökresultat gäller för de sökfunktioner där en konsument kan söka efter produkter från olika företag, till exempel vid sökfunktioner hos marknadsplatser och prisjämförelsetjänster, men även vid sökfunktioner på andra sajter. Det är viktigt att visa om en produkt rankas högre för att företaget som tillhandahåller sökfunktionen på något sätt fått betalt av handlaren bakom produkten, till exempel genom att lägga på en tagg om sponsrat resultat för produkten.
  • Nya krav för recensioner – det gäller att säkerställa att recensioner kommer från en riktig konsument och informera om rutinerna för det. Inte manipulera genom att bara visa de positiva och ta bort de negativa. Förbud mot att till exempel köpa gillamarkeringar på sociala medier.

Nya regler för försäljning av varor

Den första januari 2022 föreslås en ny lag börja gälla som ska ersätta konsumentköplagen. Detta gäller för B2C både online och butik. Presumtionstiden för fel förlängs från 6 månader till 1 år från avlämnande och vissa ändring införs för konsumentens rätt att häva ett köp. Konsumenten har även en skyldighet att samarbeta för att fastställa om ett fel beror på hårdvara, programvara eller nätanslutningar.

Digital marknadsföring – cookiebanners, pixlar och andra trackers – vad gäller juridiskt?

Det finns möjlighet att delta i webbinarie för guidning om användningen av cookies och liknande teknik ur ett juridiskt perspektiv. Just nu förhandlas ePrivacy-förordningen som förväntas bli ”GDPR 2.0” på EU-nivå samtidigt som fler och fler använder cookiebanners, pixlar och andra trackers.

Om du vill läsa mer om de nya reglerna eller få mer information om e-handelsjuridik har Delphi skrivit flera artiklar på området.

E-handel och konsumenträtt

Sofia Winterlén Marknadsansvarig