Välja e-handelsplattform del 1 – E-handelns byggstenar

Oavsett om e-handelsresan startar från noll eller om den redan är igång så är valet av e-handelsplattform ett stort och viktigt val. Ett val som kommer att påverka företaget under lång tid. I denna artikelserie ska vi försöka bena ut begreppen och underlätta något i valet till er, sannolikt, viktigaste säljkanal. E-handeln!

Välja e-handelsplattform

Det finns väldigt många e-handelssystem på marknaden, de allra flesta är faktiskt bra, till och med riktigt bra, men ofta specialiserade på olika saker. Vad du som företagare behöver ta hänsyn till är hur bra plattformarna passar just ditt företags krav och strategier, nu och i framtiden. Vem är min kund? B2B eller B2C? Avancerad prismodell? Internationalisering? Och så vidare.

Andra viktiga punkter att ta hänsyn till är så klart hur lätt systemet är att integrera i er befintliga infrastruktur och hur enkelt systemet är att anpassa efter era unika behov och krav.

Fastna inledningsvis inte i tekniken, se den som en möjliggörare. Det är viktigare att ha koll på affärsmodellen och hur flödena rör sig i företaget. Därför kan det vara bra att börja att börja lite från början, att sätta grunderna.

Sätt tydliga mål och ha en strategi

Låt oss börja med ambitionsnivån, det är sällan ett bra affärsmässigt beslut att öppna e-handel som säljkanal utan en bra strategi. Få företag anställer en säljare utan tydligt specifika säljmål och en samling verktyg som säljaren kan utnyttja, det samma borde gälla e-handel. Tydliga mål kan ge en klar bild av ambitionsnivå och är en god grund vid val av plattform. Målen skiljer sig såklart åt men ökad konvertering, högre andel av den totala försäljningen eller ökat antal orderrader kan vara mål. Sätt siffror på målen, detta är viktigt för att veta om ni lyckades nå era mål eller inte. Att stärka sitt varumärke kan också vara ett mål, men som kan vara svårare att kvantifiera.

Var medveten om att en seriös e-handelssatsning aldrig sköter sig själv. Man måste investera i mantimmar, i dag är det viktigare än någonsin att ha korrekt och intressant innehåll, unika bilder och detta tar tid.

Förankra i hela organisationen

En e-handelssatsning måste upp på agendan som en strategisk kanal och vara förankrad i hela företaget. För de allra flesta låter detta som en självklarhet, men det går inte att nog poängtera! Ska ni byta plattform är detta precis lika viktigt, låt alla i organisationen känna sig delaktiga, men låt projektgruppen fatta beslut. Utse också vem som ansvarar och administrerar plattformen och fundera över vilka delar av organisationen som kommer påverkas mest av den.

Förstå infrastrukturen

Det vi kallar e-handel är såklart inte bara den motor som genererar order, den som kunden ser när varor läggs i varukorgen och vid utcheckning. Detta är bara en del av hela den digitala plattformen. Därför är det viktigt med bra och täta integrationer mellan alla system som är inblandade i transaktionsprocessen. Att se till att korrekt data flyttas fram och tillbaka mellan systemen på ett snabbt, säkert och korrekt sätt är själva nerven i ett digitalt ekosystem.

Vi vill såklart att inloggad kund alltid ser korrekta avtalspriser, att kampanjer hänger med hela vägen från affärssystemet till webben och tillbaka hela vägen ut till logistiken, att våra lagersaldon alltid är korrekta, att kunden kan spåra sina leveranser och så vidare.

När orderantalet är hundra eller tusentals om dagen blir integrationen mellan alla system den viktigaste byggstenen för kundens köp- och leveransupplevelse, en detalj man ofta förbiser och ser som en intern effektivisering. Att noggrant inventera alla befintliga system och hur de kommunicerar med varandra är enormt viktigt.

Välja rätt verktyg

Det är sällan så enkelt som att köpa en e-handelsplattform i en låda. Om man förenklar grovt består själva säljplattformen av fyra grundläggande delar, och lite beroende på behov och val av plattform kan man få med olika delar i sitt system.

Verktyg

Sidbyggare

CMS – Content Management System

CMS är verktyget där själva landningssidorna byggs upp. Ofta bygger webbadministratören upp en sida med så kallade block, ett block kan exempelvis vara en lista av produkter eller en bild. Ett CMS blir extra viktigt om man själv vill arbeta aktivt med utformning av landningssidor eller startsidan.

Produktdata

PIM – Product Information Management

Att förädla produktdata som texter, bilder, film, relationer mellan produkter och översättningar mellan alla språk är i dag en väldigt stor del av arbetet i en e-handel, och kanske det viktigaste. Det är ett arbete utan ett egentligt slut och om man ska vara spetsig, det är det som är e-handel. Denna typ av produktdata lämpar sig sällan eller aldrig att administrera i ett ERP, det överlåter man till ett PIM-system.

Säljverktyg

Själva webbshoppen, naturligtvis hjärtat i din digitala plattform. Det är denna som ska driva trafik, locka till köp, vara enkel och intuitiv.

Analys

Glöm inte bort analys av all data, utan den är det svårt att vara relevant mot kunderna och man kör i blindo. Det finns flera analysverktyg, men Google Analytics kommer man långt med och är gratis i grundutförandet, dessutom mer eller mindre standard.

Byggstenar

I många e-handelsplattformar levereras redan hela eller delar av dessa system som integrerade delar (Litium, Bizzkit etc). Avhängt era behov kan dessa, allt-i-ett-lösningar, räcka olika långt och det kan finnas behov av mer specialiserade lösningar. Detta är i sig inget problem, man kan nästan alltid välja sina egna lösningar och jacka in dessa via integrationer.

Kunskap internt eller externt, eller både och?

Även om man internt besitter kunskap om e-handel och har en tydlig bild vart man vill och vad man ska göra så finns det en poäng att tidigt i processen alliera sig med en kunnig e-handelskonsult.

Valet av konsult blir såklart lika viktig som valet av själva plattformen, och förhoppningsvis även där en långvarig relation som mynnar ut i nya tankar och nya sätt att se på e-handeln. En sådan relation handlar ju lika mycket om tillit som förståelse för processerna för när val går över i teknik och det är dags att skriva kod är konsulten redan väl införstådd i era behov och krav.

I den andra delen kommer vi att prata om hur din affärsmodell bör påverka valet av e-handelsplattform.

Välja e-handelsplattform del 2 – Din affärsmodell nu och i framtiden

I den andra delen om att Välja e-handelsplattform kommer vi att utveckla resonemanget om att ha en klar strategi eftersom en viktig del att ha klart för sig är hur din affärsmodell ser ut nu och hur ni planerar att den ska utvecklas i framtiden. Olika plattformar är bra på olika saker.

Läs mer

Välja e-handelsplattform del 3 – Organisationen

I denna del av artikelserien om att Välja plattform ligger fokus på något som ofta glöms bort – hur man organiserar sig kring en lyckad e-handel och hur mycket arbete som faktiskt ligger bakom en lyckad satsning. E-handeln är inte tänkt att minska arbetsbelastningen, den är till för att öka försäljningen.

Läs mer

Kontakta oss

Hör av dig om du vill veta mer om att välja e-handelsplattform.

*