Välja e-handelsplattform del 2 – Din affärsmodell nu och i framtiden

Därför påverkar affärsmodellen valet av e-handelsplattform

Detta är andra delen i vår grundläggande artikelserie Välja e-handelsplattform. I första delen pratade vi om vikten att ha en klar strategi, något som inte alltid är så självklart som man kan tro. I denna del kommer vi att utveckla resonemanget eftersom en viktig del att ha klart för sig är hur din affärsmodell ser ut nu och hur ni planerar att den ska utvecklas i framtiden. Olika plattformar är bra på olika saker och även om mycket går att ändra så blir det tillslut en fråga om utvecklingstid. Att hitta rätt från början är alltid bättre än att försöka förändra en befintlig struktur.

Hur mycket man i framtiden vill förändra sin plattform påverkar i allra högsta grad valet, hyrlösningar är generellt enkla att komma igång med och räcker ofta väldigt långt för mindre verksamheter. Men de är sällan särskilt anpassningsbara, så vill man skapa en unik upplevelse kan det vara bättre att välja en licensplattform som lättare kan skalas upp.

När det gäller affärsmodellen behöver ni ta hänsyn till vem ni säljer till, är det till företag eller slutkund eller är det till både och? Ska man ha särskild ÅF-inloggning med separata priser? Internationalisering är också en viktig punkt att fundera över tidigt, alla premiumplattformar har såklart stöd för språk och valuta, men hur arbetar plattformen på olika marknader?

Internationalisering

Många företag befinner sig redan på en global marknad, andra har precis kommit igång eller planerar för en framtida internationaliseringsresa. Oavsett är det viktigt att var medveten om att sättet som marknader hanteras kan variera mycket mellan olika plattformar. Genom att ha tänkt genom hur ni vill att ert företag ska agera sparar ni mycket tid vid plattformsvalet.

Marknader

De affärsmässiga spelreglerna och kulturella skillnaderna gör att olika marknader skiljer sig åt. Betalsätt som fungerar inom EU är plötsligt inte relevanta i Asien. Vanligt är att delar av sortimentet inte är aktuella i vissa länder eller delar av världen. Det kan till och med finnas restriktioner som gör att en produkt endast får säljas i EU men inte i Asien. Detta är delar som måste regleras i en plattform.

Språk

Hur vill ni arbeta med olika språk? Detta är en viktig fråga och blir ofta en strategisk dito, flera språk kan innebära mer kvalificerad personal som kan kundservice och hantering av produktdata på respektive språk. Översätter och skriver ni produkttexter själva eller anlitas en byrå? Här kan integrationer behövas till en översättningsbyrå.

Valutor och pris

Prissättning är en annan diskussionspunkt där det finns lika många svar som det finns företag. Ska man ha individuell prissättning per valuta eller per marknad eller per land är en intressant fråga att fundera på.

Frakt och lager

Hur levererar ni era varor i dag och hur planerar ni för framtiden? Har ni mer än ett lager kan man fundera på hur man arbetar med lagersaldon och val av utleveransplatser.

B2B eller B2C? Vem är din kund?

Historiskt sett har e-handeln nästan helt drivits framåt ur ett B2C-perspektiv, alltså genom handeln mot konsument. B2B-sajter har ofta känts gammalmodiga och saknat mycket av de funktioner som vi vant oss vid när vi handlar privat. Denna trend har brutits på senare år och B2B-handlare har förstått att vi som handlar till företag kräver samma enkelhet i jobbet som vi gör privat. 

Enligt Sveas B2B-rapport förväntar sig 42 % av de tillfrågade inköparna sig digitala lösningar, en annan att 89 % av inköparna använder nätet för att samla information om sina inköp.

Vid B2B-försäljning är det några saker som brukar skilja sig från B2C och där man behöver ta hänsyn till plattformen.

En mer avancerad prismodell

Ofta ser vi en mer avancerad prisstruktur där vi har kundunika priser och avancerad rabattstruktur. Detta ställer höga krav på plattformen eller integrationen från affärssystemet. Ofta vill man låta ett ERP ansvara för priset och då kan det i vissa fall vara bättre att spegla detta genom att gå förbi plattformens prismotor.

Begränsat kundsortiment

En B2B-kund kan i högre grad ha tillgång till delar av ett produktsortiment, eller en specialanpassad del av sortimentet. Exempelvis butiken som avropar sina brandade kassar från en leverantör, dessa produkter visas såklart bara för den butiken.

Tekniska aspekter

Att uppfinna hjulet igen är sällan en bra idé, att däremot fundera på hur ni arbetar i dag och vilka arbetssätt och flöden som ni vill behålla och vilka ni vill förändra är en mycket god idé. Detta kan ge en bra fingervisning om vilken plattform som passar er bäst.

Välja e-handelsplattform del 1 – E-handelns byggstenar

Läs mer om PIM och CMS i första delen av vår artikelserie om att välja e-handelsplattform.

Läs mer

PIM

Hur arbetar ni i dag med produktdata? Finns det ett PIM (Product Information Managementsystem) system eller har ni en fungerande process för detta i affärssystemet? Om ni har många och avancerade produktstrukturer kan ett PIM-system vara lösningen för många flaskhalsar i produktberikningen.

CMS

Hur viktigt är det för er att förändra innehåll på er hemsida? Ju högre fokus som ligger på att förändra sajtens innehåll desto viktigare blir plattformens CMS (Content Management System). Med innehåll menar vi texter, bilder och funktioner som inte är direkta produkter. Kan vara guider, informationstexter eller konfiguratorer.

Hastighet

I dag är webbsidors hastighet en av de enskilt viktigaste aspekterna för att ranka bra i sökmotorer som Google och Bing. Här är det viktigt att utröna så att det tekniska valet inte ställer till det i framtiden. Det gäller att kunna skala upp prestandan i takt med e-handelns expansion.

Hur arbetar 3bits?

Detta är såklart bara några exempel på frågeställningar som är viktiga när man väljer plattform utifrån ett affärsmodellsperspektiv. Får man svar på dessa är man ganska väl rustad för ett val.

3bits är plattformsoberoende och att kunna guida våra kunder till rätt plattform är en viktig del av vårt uppdrag. I vår strategiska workshop är detta bara några av frågorna vi ställer och arbetar med för att kunna ge en plattformsrekommendation.

I del tre av denna artikelserie kommer vi att prata om vad det krävs av din organisation vid val och inköp och användande av er e-handelsplattform.

Välja e-handelsplattform del 3 – Organisationen

I denna del av artikelserien om att Välja plattform ligger fokus på något som ofta glöms bort – hur man organiserar sig kring en lyckad e-handel och hur mycket arbete som faktiskt ligger bakom en lyckad satsning. E-handeln är inte tänkt att minska arbetsbelastningen, den är till för att öka försäljningen.

Läs mer

Kontakta oss

Hör av dig om du vill veta mer om att välja e-handelsplattform.

*