Internationalisering av din e-handel – ta steget ut i världen, del 1

Att ta sin e-handelssatsning ett steg längre ut i Europa och världen är en aktuell fråga för många svenska och nordiska e-handlare och vi har många års erfarenhet av den spännande resan. Vi har jobbat med framgångsrika kunder som Lindex, Scandinavian Photo och Focus Nordic i just denna process. I den här artikelserien tänkte vi dela med oss av några av våra erfarenheter och tips för internationalisering av e-handel ur ett svenskt perspektiv.

Internationalization

Det finns mycket att tänka på och det är viktigt att skapa en individuell plan för just din e-handel som anpassas till affärsmodell, verksamhet i olika länder, försäljningsvolymer och annat för att bygga en lyckad internationell e-handelslösning.

Vart ska ni och vilka mål har ni?

Innan ni drar igång, ska ni fundera på vart ni ska och vilka mål ni har. Ni bör titta på konkurrenter, prisbild och er marknadsföringsplan för att staka ut riktning. Dra inte igång ett stort projekt utan att ha detta klart för er.

Lokalkännedom

Det underlättar att ha en person i landet för att ta reda på vad som är viktigt för e-handel i just det landet. I Spanien och Tyskland är VAT-numret helt olikt organisationsnumret och få känner till vilket numret är för sitt företag. Detta gör det svårt för en B2B-kund att genomföra en order om ni kräver VAT-nummer.
Lokala betalsätt är ofta viktiga och utan ”rätt” betalsätt är det stor risk att inte få avslut.
Har ni redan en person i landet så är det bara att inkludera den i planerandet, leta annars i era kontaktnät.

EU har satt minimiregler för konsumentskydd, personuppgifter, opt-iner med mera. Detta leder till att det är olika regler i nästan alla länder. Det finns stora skillnader beroende på från vilket land sajten säljer till konsumenter i olika länder.
Vårt råd är att anlita jurister som är experter på dessa regler. Ni måste hitta en modell som fungerar för er verksamhet. Säljer ni från Sverige till landet eller lokalt i landet? Detta styr i stor grad vad för regler ni måste följa.

Språk och kundtjänst

Bestäm vilka språk ni ska jobba med. Tänk på att antalet språk kommer att styra mängden löpande jobb. Det är enkelt att välja få språk, men det är inte bra för kunderna. Vilket tror ni är enklast; att sälja till Frankrike på franska eller på engelska?
Tänk också på att er sökfunktion måste kunna hantera era språk.

Kundtjänst måste kunna hantera alla språk som finns på sajten. Är man inne på en sajt på ett språk, så förväntar man sig att kunna kommunicera med företaget på samma språk. Beroende på språkval på sajten kommer förmodligen kunder att föredra olika sätt att kommunicera. Främmande språk gör att man hellre mailar än ringer. Ta med mail, telefon, chatt, Facebook och Twitter i beräkningen.

Och glöm inte att tänka på tidszoner i öppettiderna för kundtjänst så att de passar marknaden ni ska sälja på.

Fundera även på om ni ska översätta själva eller lägga ut detta?

Lösningar och teknik

Bygg din lösning för många länder, redan vid land nummer 2, eller ännu hellre redan från start om du är i uppstartsprocessen för en ny e-handelslösning. Tänk på att:
• Prissättning per land ofta är nödvändigt.
• Man vill ofta kunna styra sortiment per land.
• Fundera på om ni ska ha en toppdomän per land eller om det kanske är bättre med /land/.
• Det behövs ofta landsunika inställningar, till exempel vilken betallösning som används.

Bygg ett system som kan skala. Det är viktigt att det kan skalas ut, inte bara upp. Detta betyder att man ska kunna öka kapacitet med fler, inte snabbare servrar. Lägg kraft på att göra en bra grundarkitektur. Detta sparar tid i längden.

En internationell sajt kommer att kräva många integrationer. Det måste därför vara en öppen plattform som kan integreras på ett effektivt sätt.

Nästa del

Nästa gång tänkte jag fortsätta med olika frågor att tänka på när man planerar hur man ska hantera sortiment, kampanjer, prissättning och betalningar.