Litiums rapport om digital handel för B2B med tips och råd

För sjunde gången presenterar Litium en undersökning om digital handel för B2B i Sverige, Norge, Danmark och Finland som genomfördes i början av 2023. Nytt för i år är en sektion där företag delar med sig av tips och råd.

Litiums rapport om digital handel för B2B med tips och råd

Även om de främsta drivkrafterna för B2B-företag att starta deras digitaliseringsresa är för att effektivisera försäljningen och förenkla administrationen upplever företagskunder fördelar som större flexibilitet med självservice med 24/7 tillgång till produkter och information.

Bland de företag som säljer via digitala kanaler står den digitala försäljningen för i genomsnitt 30 % av totalen. Resten är antingen via den egna säljorganisationen eller indirekt försäljning via partners eller återförsäljare.

Mer fokus på kundresan och ökade investeringar

Ett större antal B2B-handlare lägger ner mer tid för att förstå kundresan för att designa deras digitala tjänster. Den främsta anledningen anges vara att förbättra kundservicen och att förenkla köpprocessen. På så sätt kan företagen se till att deras investeringar är fördelaktigt både för de själva och deras kunder.

Genom att kartlägga kundresan och din målgrupp blir det enklare att bryta ned dina insatser till olika steg och aktiviteter – CMO hos en tillverkare.

13 % av företagen anger att de kommer att öka sina investeringar i digital handel på grund av en stundande lågkonjunktur, endast 4 % kommer att minska satsningen. E-handel fortsätter att ha hög prioritet hos många B2B-företag. Det anges vara viktigt att öka investeringarna för att förbättra kundupplevelsen, nå nya marknader och effektivisera kostnaderna.

Utmaningar att sälja digitalt

Ett exempel på de företag som ser att vissa delar i deras verksamhet lämpar sig bra för att digitalisera kan vara eftermarknaden och reservdelsförsäljning som kan flyttas över till en digital kanal för självservice. Det kan även vara nyttigt att se digitala kanaler som ett verktyg att stötta personliga relationer och försäljning i stället för en ersättare.

Enligt Litiums B2B-rapport anges de här anledningarna främst för företag som inte säljer digitalt i dag:

  • 29 % har svårigheter att förvandla personlig försäljning och relationer till digitala.
  • 19 % ser utmaningar att integrera olika kunder eller erbjudanden på samma digitala plattform.
  • 18 % anser att de inte har tillräckliga digitala kunskaper internt.
  • 17 % att de redan har etablerade processer och sätt att jobba.

Med ökad konkurrens från globala aktörer, marknadsplatser och mer prismedvetna konsumenter kan få kunder att byta till en konkurrent snabbt om de kan erbjuda en bättre kundupplevelse, bekvämlighet och självservice.

Ladda ner och läs hela rapporten på Litium.se.

Sofia Winterlén Marknadsansvarig