Ordlista e-handel

Vi har samlat några av de ord och begrepp som vi använder oss av när vi pratar e-handel och reder ut förkortningar och engelska uttryck. Kontakta oss gärna om det är något uttryck du vill lägga till eller veta mer om.

Ordlista e-handel

E-handel och marknadsföring

A/B-test - Splittest - Används för att testa olika varianter för att se vad som presteras bäst. Det kan till exempel handla om att se vilken design, funktionalitet eller innehåll som konverterar bäst.

Attribut - Egenskap - Olika egenskaper som man kan sätta på en produkt. Exempelvis kan färg eller storlek vara attribut på en t-shirt.

Click & Collect - Innebär att kunden beställer varan i webbutiken som sedan reserveras och hämtas upp i en fysisk butik.

Cross-sale - Korsförsäljning/merförsäljning - En strategi för att sälja ytterligare produkter till en kund. Exempelvis genom ”Denna produkt passar bra till” eller ”Andra har också köpt”.

CTA - Call To Action - Uppmaning till en handling man vill att besökare ska utföra. Exempelvis ”Lägg i varukorg” eller ”Klicka här”.

Dropshipping - Innebär att produkten skickas direkt från tillverkaren eller distributören till slutkunden.

GTIN - Global Trade Item Number - En global sifferkod för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Det är det numret som står under en streckkod.  För egna produkter köper man en sådan nummerserie.

Omnichannel - Omnikanal - Handlar om att ge kunden en sömlös upplevelse tvärs alla kanaler. Oavsett om det handlar om en app, sociala medier, webbshoppen eller fysiska butiker ska kunden känna igen sig. Strategin ska vara enhetlig för att bidra till helheten och förbättra kundresan.

Produkt - Modell, style - Beskriver en större mängd SKUn som är samma vara men med olika egenskaper så som färg, material, storlek.

SEM - Search Engine Marketing - Betala för sökord i form av annonser (Ads). Exempelvis genom Google eller Bing.

SEO - Search Engine Optimization - Att anpassa sin sajt/webbshop så att Google enkelt förstår hur den ska presenteras i sökresultat.  

SKU - Stock Keeping Unit - Unik kod (ibland artikelnummer) som tilldelas en unik produkt/produktkombination för att identifiera den. Ofta specifik för ett företag.

Social shopping - Social commerce - Handlar om att använda sociala kanaler och sätt att interagera med användargenererat innehåll under köpresan. Tänk att gå på stan med en vän och handla för att få smakråd och tips, fast det sker online i stället.

UI - User Interface - Din sajts grafiska utformning.

Unified commerce - En vidareutveckling av omnichannel och innebär att alla system integreras så att all information är densamma oavsett kanal och görs tillgänglig omgående. Till exempel att butikssaldo uppdateras omgående för att visas upp på e-handelssajten.

Up-sale - Merförsäljning (belopp) - En strategi för att sälja en dyrare produkt till kunden.

UX/CX - User Experience/Customer Experience - Användarupplevelse/Kundupplevelse - Hur din kund får den bästa upplevelsen vid användandet av din webbshop.

System kring e-handeln

CMS - Content Management System - System för att hantera och publicera information på webbplatsen.

CRM - Customer Relationship Management - System för att hantera kunder och kundrelationer.

DAM - Digital Asset Management - System för att hantera digitala resurser så som bilder, filmer, ljud och dokument. Utöver själva resursen hanterar systemet även mycket metadata kring själva resursen.

ERP - Enterprise Resource Planning - Företagets affärssystem - Hanterar affärsprocesser och integrerar företagets funktioner inom ekonomi, leveranskedja, drift, rapportering, tillverkning och personal.

PIM - Product Information Management - System för att genom processer hantera produktinformation, bilder, varianter mm från vilket man kan publicera data till alla försäljningskanaler.

Punchout - System för att öppna upp e-handeln till kundens inköps/affärssystem. Kunden skapar sin varukorg och skickar den direkt till sitt eget system.

Teknik

.NET - En utvecklingsplattform från Microsoft. En samling komponenter som man använder när man skriver applikationer.

APIApplication Programming Interface - Ett gränssnitt som man programmerar mot. Det används för att olika applikationer ska kunna kommunicera med varandra och används för att hämta och uppdatera information mellan olika system.

Headless - Headless e-handel kan beskrivas som frikopplad e-handel. Med API-strukturen som utbyter information mellan backendplattformen och den kundinriktade delen utformas e-handelslösningen för att snabbt kunna skalas, anpassas och utvidgas.

IIS - Internet Information Server - Microsofts serverprogramvara för Internetbaserade tjänster, en s k webbserver.

JS - JavaScript - Ett dynamiskt scriptspråk som främst används på klientsidan, exekveras i webbläsarens JavaScript-motor.

React - Ett JavaScript-bibliotek som används för att bygga moderna webbapplikationer. Utvecklades av Facebook och är öppen källkod.

Redux - Ett JavaScript-bibliotek för att hantera en applikations tillstånd. Används ofta tillsammans med React.

SQL - Structured Query Language - Ett språk för att få tillgång till och manipulera data i en relationsdatabas.

Webapi - Ett programmeringsgränssnitt anpassat för webbapplikationer.