Unified commerce – kunden i centrum i realtid

En googling på Unified commerce ger i dag mer än 107 miljoner träffar, så att det är en affärsstrategi som är relevant i dagens handel råder det ingen som helst tvekan om. När man talar om Unified commerce, sömlös handel, ställer retailföretaget kunden i centrum och skapar en teknisk infrastruktur runt konsumenten. Det ger både företaget och dess kunder en enhetlig upplevelse i alla kanaler som är synkad. I stället för att ha information om kundresan i mängder av fragmenterade delsystem får alla tillgång till all realtidsdata, här och nu. Se Unified commerce mer som ett arbetssätt än en kanalstrategi.

Unified commerce

Ställer krav på interna system

Det hela kan låta ganska enkelt på pappret; se till att kunden får rätt information i alla företagets kanaler i realtid och låt företaget se kundresan i en samlad vy.

Men en Unified commerce-strategi ställer krav på företagets alla system och framförallt att de kommunicerar med varandra, eller i bästa fall använder samma datakällor.

Det handlar om att ställa kunden i centrum och låta handlarens kanaler, marknadsföring och tekniska system omringa kunden i hela köpresan och göra kunden fri från företagets tekniska hinder eller problem.

En enhetlig köpresa

Ett mål med en Unified commerce är att erbjuda kunden en enhetlig köpresa. Men vad betyder det i praktiken? Om vi låter kunden röra sig fritt mellan företagets säljkanaler exempelvis genom att påbörja ett köp i ett telefonsamtal, sköta betalningen i webbhandeln för att slutligen hämta sina varor i närmaste butik, så har kunden fått röra sig fritt i de kanaler som passar kunden bäst. Företaget äger och har full koll på hela kundresan.

Alla kanaler arbetar tillsammans

I en Omnikanalslösning öppnade man upp för flera kanaler men den stora skillnaden i en Unified commerce-lösning är att här arbetar alla kanaler som en. Många företag som vill ha en Unified commerce-approach upptäcker snart att trots bra kanalstrategier så är kommunikationen mellan de olika systemen bristfälliga. I bästa fall är kassasystemet (POS) i butiken och e-handeln integrerade med lagersystemet (WMS), men e-handeln och POS-systemet kanske inte utbyter någon information alls. Vilket kan ge utmaningar vid utlämning av order och returer.

När retailföretagets alla system kommunicerar och delar exakt samma data i realtid får kunden i samma ögonblick samma information i samtliga kanaler så närmar vi oss Unified commerce. Det handlar alltså om att utgå ifrån kunden och att låta tekniken blir en möjliggörare för det. Ett klassisk utifrån-in-perspektiv.

Ur företagets perspektiv får man tillgång till data om kunden som knappast hade varit möjlig i en annan strategi vilket ger enorma insikter och möjligheter i marknadsföring och optimering av köp och logistikprocesser.

Hur man når sina Unified commerce-mål

För att närma sig Unified commerce bör man analysera vilka system företaget i dag använder med tydliga beröringspunkter mot kunden under hela köpresan. Från marknadsföring till leverans, sedan behöver man en god strategi för att binda ihop all data till en enhetlig, sömlös process.

Att skapa en god integration från och till sin e-handel är en väldigt bra början på resan mot en Unified commerce-strategi. Vi på 3bits har lång erfarenhet av att integrera olika system för att bygga e-handel som förbättrar mötena med dina kunder.

Kontakta oss

Hör av dig om du vill veta mer om Unified commerce.

*