Effektiv lösning med mindre manuellt arbete för Mölnlycke

Mölnlycke Health Care använder sitt system Minerva för att sprida och komma åt aktuell produktinformation från hela företaget. Mölnlycke är en världsledande leverantör av medicinska lösningar och produkter som hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att optimera patientvården.

Mölnlycke har kunder i nästan 100 länder som använder deras lösningar och de äger verksamheter i över 40 länder. Olika vårdmiljöer och omständigheter innebär att behoven är mycket varierande. Genom att lyssna på kunderna tas evidensbaserade lösningar fram som är anpassade för just dem och deras patienter.

Minerva hjälper till att hantera all produktinformation från ett ställe. Den dynamiska och användarvänliga uppsättningen är en tidseffektiv lösning som gör det möjligt att leverera rätt information vid rätt tid. En stor fördel är konsekvent produktinformation över kanalerna.

Mölnlycke Minerva

Samlad information som är aktuell och korrekt

Tidigare matades delvis produktinformationen in manuellt i ett CMS-system och därifrån hämtades data. Största delen av informationen var bara lagrad i användarnas mail eller delade mappar. Det upplevdes som svårt att få fram rätt version och svårt att säkerställa att den var godkänd enligt regulatoriska krav.

Den samlade sökbara data som Minerva ger är enklare att konsumera än den från tidigare system, vilket innebär att det går att hitta information snabbare för marknadsföring och offerter. En av de stora behållningarna med den nya lösningen är att den interna säljorganisationen på Mölnlycke kan känna sig säkra på att informationen i systemet är aktuell och korrekt.

- Minerva är en lösning som har gjorts bättre med mindre manuellt arbete, mer tillförlitlighet och effektivare som sparar både tid och pengar, säger Thomas Osberg, Service Owner e-commerce på Mölnlycke.

Modern sajt med Elasticsearch

3bits har tillsammans med Mölnlycke utvecklat Minerva till en modern sajt byggd på Episerver och Vue. En stor del av lösningen är APIet, baserat på sökmotorn Elasticsearch, där Minerva hämtar sin produktinformation.

Användarna kan välja ut vilka produkter eller sortiment som de vill exportera till en fil eller få sammansatt till en PDF eller Word-dokument.

- Data hämtas från underliggande affärsstödsystem, förädlas och exponeras slutligen i Minerva. Systemet togs fram på kort tid och skapade snabbt en stor nytta för användarna, säger Peter Söderbaum, Affärsutvecklare och Lösningsarkitekt på 3bits.

Ett gemensamt mål framåt

För att lösa leveranser med ett högt tempo har samarbetet hög prioritet.

- Våra kontakter på 3bits kan lätt och snabbt förstå våra kundbehov och omvandla dem till användbara tekniska lösningar, säger Stina Johansson, PIM Business Specialist på Mölnlycke.

En av framgångsfaktorerna i samarbetet är ett flexibelt arbetssätt. Att snabbt kunna ställa om när ändringar behövs och att inte tveka att stanna upp om något behöver specificeras ytterligare.

- Vi arbetar som ett team, vi vet verkligen att vi har samma mål i sikte. 3bits levererar alltid det lilla extra, framåtseende och med en stor förståelse för våra affärsbehov, säger Thomas Osberg.

Lösningen är flexibel och ger mervärde, inte bara för detta projekt, utan även för alla framtida gränssnitt som konsumerar produktdata via APIet eftersom det säkerställer att informationen alltid är uppdaterad.

 

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik som levererar medicinska produkter och lösningar som hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att optimera patientvården och de kliniska och ekonomiska resultaten. Mölnlycke har kunder i nästan 100 länder som använder deras lösningar och de äger verksamheter i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

www.molnlycke.com

Mölnlycke