Uppgradering av Litium-plattformen för att stärka Nordic Waterproofings digitala närvaro

Ett av 3bits nyare kundsamarbeten är med Nordic Waterproofing där flera projekt har avlöst varandra under året. Ett av de senare är att uppgradera plattformen Litium till 8.12 för att hålla sajten på en aktuell version och ta del av de möjligheter som uppdateringen erbjuder.

Nordic Waterproofing är marknadsledande på den nordiska tätskiktsmarknaden som säljs och marknadsförs genom de två varumärkena Trebolit och Mataki. Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera.Trebolit

Snabbare sök med den nya versionen

Efter att 3bits tagit över som partner för Nordic Waterproofing genomfördes olika projekt för att stärka positionen på den digitala marknaden. Kommersiellt var en förenklad e-handel för de båda kanalerna det som prioriterades och lanserades i juni, kort efter övertagandet.

Ett av de prioriterade områdena var att uppdatera e-handelsplattformen Litium till aktuell version.

Det är viktigt att förstå vilka anpassningar, speciallösningar och integrationer som finns i den aktuella lösningen. Vissa behövde justeras och kodas om för att vara kompatibla med Litium 8.

Övertagandet och uppgraderingen har gått mycket smidigt. 3bits projektteam är väldigt dedikerade och har stor affärsförståelse, säger C-G Hanson, Digital Project Manager på Nordic Waterproofing.

Nordic Waterproofings lösning har inte så många stora kundanpassningar jämfört med Acceleratorn, men många mindre. Sales-delen i Litium är omskriven mellan version 7 och 8 så i projektet fick allt ses över relaterat till order, betalning och leverans. Nordic Waterproofing använde inte heller Elasticsearch i sin förra version så här gjordes en del arbete för att dra nytta av den nya betydligt snabbare söken.

Mataki

Under utvecklingen behölls en körbar sajt av den tidigare versionen för att kunna kontrollera att funktionaliteten var densamma, vilket var väldigt värdefullt både i utvecklings- och testfasen.

Ny design nästa steg i samarbetet

Den senaste uppdateringen kommer att ytterligare stärka Nordic Waterproofings digitala närvaro och kundupplevelse, för både trebolit.se och mataki.se.

Vi är i slutet med arbetet att lansera nya versioner för både Trebolit och Mataki. Under 2024 planerar vi att bygga om PIM-modulen samt att lansera en ytterligare kanal i plattformen, säger C-G Hanson.

www.nordicwaterproofing.com/sv/

Nordic Waterproofing

trebolit.se

Trebolit

mataki.se

Mataki