Kundportalen har blivit affärsavgörande för Ragn-Sells

Ragn-Sellskoncernens nya digitala plattform för företagskunder och konsumenter förenklar tillvaron inte enbart för befintliga kunder, den ger även nya kunder.

Ragn-Sells kundportal

Ragn-Sells koncernchef Erik Sellberg hade bestämt sig. Säljorganisationen skulle avlastas och jobba mer med företagsförsäljning och de mindre affärerna skulle flyttas till en modern nätbutik. Resultatet blev en e-handelsplats där både privatpersoner och företag kan beställa smartbags och boka tömningar. Satsningen blev lyckad. Inom kort skulle man även erbjuda stora kunder en portal med tjänster som skulle förenkla administrationen.

– När jag anställdes som Ragn-Sellskoncernens första CIO uttryckte vår VD Erik Sellberg att han ville ha en e-handelslösning för privatkunder och en kundportal för våra företagskunder. Vi har nu levererat dessa till Ragn-Sellskoncernens helt nya digitala lösningar. Det tog oss 6 månader att utveckla dem för Norge och Sverige, och fortsätter nu med Östeuropa. Inom kort kommer vi även att kunna erbjuda lösningen till våra rysktalande kunder, något som är en unik konkurrensfördel, säger Maria Gustafsson.

Olikheter löst med middleware

– Den mest utmanande delen i projektet var att förstå affärslogiken. Hur kunderna tänker och hur de vill använda portalen. Dessutom finns mängder av regelverk i återvinningsbranschen. Där handlar det om att få ett bra flyt i flödena, berättar Ola Linde på 3bits som levererar lösningen.

Men det fanns en annan utmaning som också krävde en kreativ lösning, nämligen att Ragn-Sells opererar i flera länder och att portalen skulle fungera överallt, oavsett backend och lokal affärslogik. Lösningen blev ett integrationsnav som kopplar de olika ländernas system till kundportalen – en lösning med många fördelar.

– Just nu har vi helt olika affärssystem i varje land, men genom att ha en middleware som förstår varje unik backend kan vi återanvända de investeringar vi gör i projektet överallt och dessutom kan vi byta affärssystem utan att behöva förändra nätshopen eller kundportalen, säger Maria Gustafsson, CIO på Ragn-Sellskoncernen.

Förenklar för alla

Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar till att titta på fakturor. De kan få statistik för behållare och komma åt olika dokument. Det besparar båda parter flera telefonsamtal och gör det enklare för kunderna att agera dynamiskt ute på fältet. Trots att kundportalen inte funnits särskilt länge har man redan kunnat konstatera att den inte bara är en enormt lyckad satsning utan även en tjänst som blivit ett avgörande argument för många nya kunder.

– Flera har sagt att vi har den mest funktionella kundportalen i branschen och det är förstås kul att höra. Det är härligt när IT och affärer kan kopplas samman så här hårt. Det är så det ska vara, säger Maria Gustafsson.

Ungt och fartfyllt företag

Maria Gustafsson menar att det aldrig hade gått att få igång ett så stort projekt på så kort tid om det inte vore för att man hade hjälp av en erfaren konsult. Det första pilotsläppet av portalen gjordes redan efter knappt tre månader.

– När jag fick dessa uppdrag så sökte jag efter en erfaren, välrenommerad och etablerad partner för att utveckla vår digitala webbplattform. Efter ett gediget utvärderingsarbete så blev 3bits mitt val av IT-leverantör. Utan dem vid min sida hade vi aldrig lyckats ta fram dessa ”success stories” kostnadseffektivt och på så kort kalendertid, säger Maria.

Samarbetet har gett mersmak och kommer att fortsätta. Förutom det kontinuerliga underhållet av kundportalen och nätshopen utvecklar man nu också en nerskalad version för privatkunder. Tanken är att den ska släppas under 2015.

Det som började som en idé om avlastning för säljorganisationen har utvecklats till ett av Ragn-Sells starkaste kort.

 

Producerad av IDG Content & Marketing Services.

 

Ragn-Sells är Sveriges största renhållningsföretag som årligen samlar in, behandlar, deponerar och återvinner 4 miljoner ton avfall. Ragn-Sells finns representerade över hela Sverige med cirka 1500 anställda i landet. Varje dag utförs tusentals uppdrag för företagskunder inom i stort sett alla branscher – men de utför även uppdrag hos privatpersoner. Företaget finns även representerat i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. Totalt omsätter koncernen cirka 4 miljarder SEK och sysselsätter 2 300 anställda. 

www.ragnsells.se

Ragn-Sells

Ragn-Sells kundportal

Vi gillar när vi ser att lösningarna har förenklat slutkundernas vardag. Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar till att titta på fakturor.

Läs mer