Enkel lagerpåfyllning med QR-koder för Unidents tandläkarkliniker med app

Unident är en av Sveriges största tandläkargrossister och tillhandahåller allt du kan hitta hos din tandläkare, från tandpetare till röntgenmaskiner. På varje tandläkarklinik finns ett lager med ofta 50 till 200 olika förbrukningsvaror. Dessa produkter ska alltid finnas med ett givet minimiantal på lagerhyllan. Att beställa nya produkter behöver därför vara så enkelt och smärtfritt som möjligt för personalen.

Unident FLOW

Fram till nu har det varit en tidsödande process att se vad som behöver fyllas på i lagret och sedan söka upp dessa varor i webbshoppen. Unident vände sig därför till 3bits, som levererar webbshoppen, för att ta fram en app som via QR-koder scannar in varorna i webbshoppens varukorg, direkt från lagret.

En QR-kod skrivs enkelt ut från produktsidan på en avsedd etikettskrivare. QR-koden innehåller artikelnummer och en förvald beställningskvantitet som kliniken själv bestämmer. Det finns möjlighet att välja ett anpassat produktnamn på etiketten och minimum lagerhållningsantal. Etiketten klistras sedan på hyllkanten på lagret vid respektive produkt.

Unident FLOW QR

App med fokus på användbarhet

Unident hjälper sina kunder med att sätta upp sitt lager med QR-koder och tillhandahåller både en kvittoskrivare och en Android-mobiltelefon med en förinstallerad app. Appen finns även att installera från Google Play.

Unident FLOW


Personalen på tandläkarkliniken loggar in i appen med samma konto de har på Unident.se och scannar sedan QR-koden på lagret och lägger produkten i varukorgen. Varukorgen man ser i appen är samma varukorg man har i webbshoppen. Utcheckning sker på webben som vanligt men i varukorgen kan man tydligt se att produkten har lagts till från appen.

Fokus har legat på användbarhet och enkelhet och innehåller bara 4 vyer.

  • QR-scanner
  • Produktdetalj
  • Kontosida
  • Varukorg
Appen har testkörts på ett antal kliniker och har fått ett varmt mottagande. Till skillnad mot en del andra tekniska initiativ där det kan vara svårt att få igång användarna, har appen tagits emot med öppna armar, säger Joel Törnqvist, CTO på Unident.

Ny funktion för smidig inventering

Strax efter att appen lanserades kom en tilläggsbeställning på en inventeringsfunktion. Inventering görs vanligtvis en gång om året och går ut på att räkna vad man har för lagervärde inför bolagets årsredovisning. QR-scannern fick ett nytt inventeringsläge och i stället för att lägga produkter i varukorgen lägger man nu till dem i ett inventarie. Scanna, räkna antal i lådan, klart! Appen hjälper till att hålla reda på vad man redan inventerat så det ska vara lätt att ta vid där man avslutade senast.

Unident FLOW Unident FLOW

När inventeringen är klar skickas en rapport i form av en Excel-fil med aktuellt lagervärde. Eftersom QR-koden innehåller ett målvärde på lagersaldot kan man enkelt fylla upp alla bristvaror med ett enda klick. En bra affär för Unident och enkelt för personalen på kliniken. Appen stödjer även flera parallella inventarier då det är vanligt på större kliniker att samma produkter finns på olika lager.

Detta är Unidents första steg med en app, men det råder ingen brist på idéer till nya funktioner framöver. Med QR-tekniken på plats är det enkelt och billigt att applicera nya användningsområden.