3bits partner på Logistikdagen Borås 2016

Den 20 oktober på Grand Hotel Borås anordnas Logistikdagen av Svensk Digital Handel, en mötesplats där e-handelsbranschen sätter gemensamma mål för framtida logistiklösningar. 3bits är även i år med som partner, en dag som varken vi eller ni vill missa.

Konkurrensen ökar mer och mer i och med internationaliseringen vilket gör att logistiken får en ökad betydelse för företagen. Från att logistiken enbart varit en transportfråga, blir logistiken en viktig källa för företagets lönsamhet och tillväxt. Logistiken är ett sätt att leverera högre kundvärde genom hög leveransservice och produkttillgänglighet. Hur ska företag arbeta med logistik som en del i affärsutvecklingen och vilken strategisk roll har logistiken för moderna handelsföretag? På Logistikdagen får du svaren.

På D-Fokus Logistik deltar även deltagarna i workshops och diskuterar möjligheterna med e-handelslogistiken. Varje gruppdiskussion är en förlängning av presentationerna från respektive talare under dagen.

Svensk Digital Handel och medlemmarna i Logistikgruppen jobbar kontinuerligt med logistikfrågorna under året. Dessa fyra punkter är prioriterade:

  • Bättre leveransupplevelse.
  • Leverans och hämtning även på helgen.
  • Snabbare och smartare returer.
  • Låt mottagaren styra sista milen.

Köp din biljett och läs mer om Logistikdagen på dhandel.se.