3bits stödjer Sverige för UNHCR

Den 7 mars kl 15 ljuder Hesa Fredrik för att testa utomhusvarningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i Sverige. Vi har informerat alla medarbetare på 3bits att det bara är ett test av systemet som görs planerat 4 gånger om året.

Men för våra vänner i Ukraina är det ingen övning när larmet ljuder. Vi är djupt oroade över situationen där oskyldiga människor blir offer för en invasion som är obegriplig. 3bits lämnar ett bidrag till UNHCRs viktiga arbete, under mars dubblas alla gåvor till UNHCR och UNICEF i Sverige av Akelius Foundation. Vi gör alla det vi kan för att hjälpa till, stötta gärna på det sätt som du har möjlighet, för att kriget aldrig ska vinna över oss som står tillsammans.

Vi stödjer UNHCR