Unidents app ger enkel lagerpåfyllning och inventering med QR-koder

Unident vände sig till 3bits för att ta fram en app som via QR-koder scannar in varorna i webbshoppens varukorg, direkt från lagret på tandläkarklinikerna. Fram till nu har det varit en tidsödande process att se vad som behöver fyllas på i lagret och sedan söka upp dessa varor online. Det är även möjligt att enkelt inventera via appen.

Unident FLOW

Unident är en av Sveriges största tandläkargrossister och tillhandahåller allt du kan hitta hos din tandläkare, från tandpetare till röntgenmaskiner. På varje tandläkarklinik finns ett lager med ofta 50 till 200 olika förbrukningsvaror. Dessa produkter ska alltid finnas med ett givet minimiantal på lagerhyllan. Att beställa nya produkter behöver därför vara så enkelt och smärtfritt som möjligt för personalen.

Läs hela kundcaset om de smidiga funktionerna i appen och det varma mottagandet av användarna.

Detta är Unidents första steg med en app, men det råder ingen brist på idéer till nya funktioner framöver. Med QR-tekniken på plats är det enkelt och billigt att applicera nya användningsområden.