Rapport om svenska konsumenters beteenden under pandemin

  31 aug 2021

Boston Consulting Group, BCG, har undersökt attityder och förväntningar hos 1000 svenska konsumenter under pandemin.

Rapport BCG

Pandemin har påskyndat omställningen från butik till online som vi sett på många håll. 38 % av de som shoppat mer online uppger att de kommer att fortsätta med det. Produkter för hemmet, hälsa och matvaror var vinnare och förväntas fortsätta gå starkt. Sedan starten av pandemin har 45 % konsumerat mer hållbara alternativ. Att hållbarhet har en ökad vikt syns över alla produktsegment, åldrar och inkomstnivåer. Efter pandemin anger 32 % att de vill se butiker som en plats där man vill inspireras och vara sociala. Att satsa på flagship-butiker och inspirationsdrivna showrooms på premiumlägena snarare än att ha ett stort butiksnätverk med standardiserade kan vara en väg framåt att utveckla framtidens butik för handlare.

David Sandberg, partner på BCG och expert på e-handel, kommenterar att det är händelserika månader som väntas framöver för retailers när vi nu ställer om till ett nytt normalläge, samtidigt som många konsumenter ser fram emot att både unna sig och umgås igen.

Läs hela rapporten från BCG.