E-handelstillväxten 2017

  25 feb 2018

När E-barometern för 2017 presenterades i februari kunde vi se att de höga förväntningarna för tillväxten levdes upp till. Under året var tillväxten 16 %, bara strax under prognoserna. Fortsätter det i den här takten kommer e-handelsförsäljningen att fördubblas på ca 5 år.

E-barometern

Nu utgör e-handeln 8,7 % av den totala detaljhandeln. Prognosen för 2018 är en tillväxt på 15 %, en ökning på 10 miljarder till 77 miljarder.

Livsmedelshandeln mognar allt mer, 2017 angav var tionde konsument att de e-handlat livsmedel en genomsnittlig månad, jämfört med 4 % 2016.

Krav och förväntningar ökar bland kunderna. Under förra året beskrev kunderna att de vill se mer av kundrecensioner och kundomdömen. Andelen som handlar med mobila enheter fortsätter att öka och då även kraven på mobilanpassade sidor. 38 % av e-handelskunderna har gjort ett eller flera köp med mobila enheter under den senaste månaden, en ökning på 8 procentenheter sedan året innan.

Man kan läsa att köpcentrumen tappar bland unga samtidigt som mobilhandeln ökar bland dessa. Har man flera försäljningskanaler kan man ställa sig frågan och fundera på vad syftet är med respektive kanal.

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter-och-kundcase/e-barometern