HUIs julhandelsprognos 2023

Vi ser en ökning av besök på 3bits sidor om lasttester inför Black Friday och julhandeln där många handlare planerar för den stora shoppinghögtiden. I HUIs rapport för julhandeln 2023 anges en prognos att minskningen blir 3 % jämfört med föregående år. Dock har hushållens konsumtionsutrymme minskat mer, så spaningen är att julinköpen kommer att prioriteras, men att de kommer att planeras mer och inhandlas till en lägre peng.

HUIs julhandelsprognos 2023

Siffrorna förväntas motsvara decemberhandeln för 2021 och landa på 87,3 miljarder.

Tillfällen där vi samlas är prioriterade bland hushållen. I år är dock plånboksfrågan än mer aktuell än föregående år, vilket gör att inköpen till jul i större utsträckning förväntas ske till rabatterade priser. För handlarna ligger utmaningen både i att stå kvar på konsumentens inköpslista och att få lönsamhet i det som säljs, säger William Lindquist, analytiker på HUI.

I ett försök att tidigarelägga julklappsinköpen har flera handlare även introducerat Pre Black Week – vissa med åtkomst till den bara för medlemmar i kundklubbar. Under 2022 spenderades nästan lika mycket i november som i december inom sällanköpsvaruhandeln. Inköp som tidigare genomförts i december förväntas i viss utsträckning att förflyttas till novembers stora reaperioder och många konsumenter passar sannolikt på att fynda julklapparna redan under Black Friday och Cyber Monday i dess olika former.

Vi ser även ett fortsatt stort intresse för artikeln vi publicerat om de nya reglerna för prisinformation som började gälla redan 2022 där bland annat tidigare lägsta pris ska visas tydligt vid prissänkning. Det är då det lägsta priset under 30 dagar före prissänkningen som ska anges. Regeln gäller för alla distributionskanaler – både fysisk butik och online och det gäller både varor och tjänster.

Läs hela Julhandelsrapporten så passar vi på att önska en riktigt god shoppinghögtid i väntan på julen.