Nyanställd utvecklare på 3bits

  16 sep 2014

Innan sommaren gjorde Alexander Lundgren sitt examensarbete hos oss på 3bits och arbetar sedan början av september som utvecklare här med att skapa effektiva och stabila backend-lösningar.

Som envis och nyfiken uppskattar Alexander utmaningar och är därför också aktiv inom hemvärnet utöver sin tjänst hos 3bits.

Varmt välkommen till oss!

Alexander Lundgren