PTS Innovationstävling – Smartare e-handel

Två gånger om året anordnar Post- och telestyrelsen (PTS) sedan 2010 tävlingen ”Innovation för alla”. PTS elfte innovationstävling har temat ”Smartare e-handel”. De projektförslag som utses som vinnare får finansiering på upp till 1,7 miljoner kronor vardera.

Möjligheten att handla på Internet gör att många som har svårt att ta sig till och från fysiska affärer, eller som av andra anledningar ogärna besöker affärer, kan komma åt ett större utbud av varor och tjänster. Detta kräver dock att e-handelsplatserna fungerar på ett bra sätt för alla, oavsett vilken funktionsförmåga man har.

PTS söker lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på Internet. De vill även öppna upp för tjänster och varor som inte erbjuds i dag. Sökande kan exempelvis finnas inom följande områden:

  • Företag som utvecklar e-handelsplattformar.
  • Betalningsförmedlare eller banker som vill göra sina e-tjänster mer tillgängliga.
  • Företag som gör lösningar inom signering, autentisering och inloggning som vill öka användbarheten.
  • Tillverkare av terminaler (t ex mobiltelefoner och betalterminaler).
  • E-handelsplatser som vill säkerställa att alla potentiella köpare har samma möjlighet att handla.
  • E-handelsplatser som vill hitta nya sätt för sin kundtjänst eller support att kommunicera med kunder.

De lösningar som PTS söker kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera förpersoner med någon funktionsnedsättning. PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

Tävlingen utlyses den 5 maj 2015 och ansökan ska vara inne senast den 17 juni 2015. Efter ansökningsperioden kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten. Läs mer om tävlingen på pts.se.

PTS