Med kundportalen har Solör digitaliserat avfallshanteringen med bättre översikt

När Solör Bioenergi ville digitalisera sin manuella avfallshantering med olika dokument till en kundportal där allt kan administreras enklare kontaktades 3bits. Genom att använda 3bits Blueprint för kundportal som grund kunde projektet genomföras både kostnadseffektivt och på kort tid.

Solör kundportal

Kundportalen används för att hantera avfallet i den stora industriparken Raufoss i Norge. En del av avfallet hämtar Solör från kunderna och en del lämnar kunderna själva direkt till Solör Bioenergi Utility Solutions som sedan tar hand om det.

Inne i Solörs kundportal kan man bland annat:

  • Lägga och hantera order.
  • Ha kontroll på avfallslagret.
  • Skapa rapporter.
  • Skapa fakturaunderlag.
  • Hantera kunder och användare.
  • Administrera material.

Innan avfallshanteringen digitaliserades jobbade man mycket med papper och Excel. Den nya lösningen är inte bara enklare för kunden och chauffören utan underlättar också för fakturering. Kontroller kan göras lättare och det blir ett effektivare arbetssätt. Det har underlättat flödet för medarbetarna på Solör och uppskattas även av kunderna.

Kundportalen har underlättat arbetsprocessen och vi har fått bättre kontroll. Vi får en bra översiktsbild på avfallslagret och kan bli effektivare i det dagliga arbetet, säger Atle Strand, Platschef på Solör Bioenergi Utility Solutions.

Läs hela kundcaset om projektet och framtiden. Vi ser fram emot fortsatt fint samarbete.

Solör Bioenergi

www.solorbioenergi.no