Uppgradering av plattform

Att uppgradera en plattform kan kännas som ett stort och komplext projekt, men vi på 3bits har lång erfarenhet av att hålla en e-handelslösning up-to-date. Vi genomför flera sådana projekt varje år och med en genomtänkt process kan du vara trygg att din lösning är aktuell och bättre rustad.

Uppgradering av plattform

Genom att hålla systemen på aktuella versioner så får man inte bara tillgång till de senaste och förbättrade funktionerna i systemen, man säkrar även upp systemen mot sårbarheter och andra säkerhetshot som kan kosta långt mycket mer än själva uppgraderingskostnaden om de står vidöppna för attacker.

En framtidssäker lösning

Ibland gör vi en uppgradering av en plattform i samband med att vi tar över ett kundprojekt från en annan partner, till exempel till aktuell version av Litium. Då inleder vi alltid med en kodgranskning för att bilda oss en uppfattning om hur koden ser ut och vad det skulle innebära. Det är ett mindre projekt och efter det kan vi presentera ett förslag på ett större projekt att uppgradera till aktuell version av plattformen.

Det är viktigt att förstå vilka anpassningar, speciallösningar och integrationer ni har i just er e-handel. Vissa av dem kan behöva justeras och kodas om för att vara kompatibla med den nya versionen. Det kan även innebära förändringar som behöver göras av andra ramverk eller databasen. En annan viktig del är att data migreras på rätt sätt. Det är många delar som måste undersökas och planeras.

Kontakta oss om du vill säkerställa att du har en uppdaterad e-handelslösning och läs mer om vår tjänst för Uppgradering.