E-handel

Har ni en webbutik som håller på att växa ur sin e-handelslösning? Är ni nyfikna på hur den skulle kunna optimeras? Eller har ni en befintlig verksamhet som ni är redo att göra digital?

3bits bygger lösningar för allt från webb till logistik inom e-handel, vi jobbar med allt från själva e-handelsaffären och utveckling av denna till det tekniska genomförandet och förvaltning av lösningar. E-handel är så mycket mer än själva webbutiken, vi har medarbetare som även har kunskap om de bakomliggande systemen och integrationer. För att lyckas måste ni satsa på hela processen. Och ni måste alltid tänka in att er lösning ska kunna växa. Att satsa på ett skalbart system är viktigt när investeringen i en e-handelslösning ska göras.

Vi har kunder inom flera segment och är vana vid de olika angreppssätten. Nu pratas det mycket om att B2B-företag som inte har digital närvaro måste ta tag i det på allvar. Flera av era konkurrenter satsar redan. Marknaden är enorm och de företag som vill handla av er är många gånger vana att som konsumenter handla på nätet, det ställer krav på er lösning. De vet hur de vill handla. Och de vill kunna göra det när det passar dem.

För B2C-företag är utvecklingspotentialen fortfarande väldigt stor, det dyker hela tiden upp ny teknik och nya möjligheter att göra shoppingupplevelsen ännu smidigare för kunden. Flera av oss har följt e-handeln under flera årtionden och ser hur kundresan fortsätter att förändras och driver utvecklingen av e-handeln framåt.

Kontakta oss

*