E-handel

Har ni en webbutik som håller på att växa ur sin e-handelslösning? Är ni nyfikna på hur den skulle kunna optimeras? Eller har ni en befintlig verksamhet som ni är redo att göra digital?

3bits e-commerce

3bits bygger lösningar för allt från webb till logistik inom e-handel. E-handel är så mycket mer än själva webbutiken, vi har medarbetare som även har kunskap om de bakomliggande systemen och integrationer. För att lyckas måste ni satsa på hela processen. Och ni måste alltid tänka in att er lösning ska kunna växa. Att satsa på ett skalbart system är viktigt när investeringen i en e-handelslösning ska göras.

Vi har kunder inom flera segment och är vana vid de olika angreppssätten. Nu pratas det mycket om att B2B-företag som inte har digital närvaro måste ta tag i det på allvar. Flera av era konkurrenter satsar redan. Marknaden är enorm och de företag som vill handla av er är många gånger vana att som konsumenter handla på nätet, det ställer krav på er lösning. De vet hur de vill handla. Och de vill kunna göra det när det passar dem.

Undersökningar visar att e-handlande svenskar i genomsnitt lägger 1,5 order per månad, för B2C-företag är utvecklingspotentialen fortfarande väldigt stor. Det dyker hela tiden upp ny teknik och nya möjligheter att göra shoppingupplevelsen ännu smidigare för kunden. Och det vill väl alla. Även om man inte kan se kunden i ögonen har det aldrig varit viktigare med nöjda kunder, för nästa affär är bara ett klick bort. Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

Vi gillar när vi ser att lösningarna har förenklat slutkundernas vardag. Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar till att titta på fakturor. De kan få statistik för behållare och komma åt olika dokument. Det besparar båda parter flera telefonsamtal och gör det enklare för kunderna att agera dynamiskt ute på fältet.

Portalen finns i Sverige, Norge och Danmark och är gratis för Ragn-Sells företagskunder. Se mer på https://portal.ragnsellsgroup.com/ och Ragn-Sells Facebook.