Svensk Handel

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln.

Svensk Handel utvecklar medlemservicen via olika dotterbolag och samverkar med branschförbund för att ge medlemsföretagen relevant service och information.

3bits är stolt partner till Svensk Handel och deltar på det årliga eventet D-Congress.

Svensk Handel

https://www.svenskhandel.se/