Tripnet

Tripnet ansvarar dygnet runt för affärskritiska IT-system med huvudkontor och datacenter i Göteborg. De levererar helhetslösningar för drift av e-handel, webbapplikationer, affärssystem, interna IT-lösningar och andra system med krav på hög tillgänglighet.

Tripnet är experter på avancerade driftlösningar inklusive kapacitetstjänster, hybridmoln, data- och informationslagring.

Tripnet

www.tripnet.se