Bizzkit

Bizzkit är en komplett e-handelsplattform som har utvecklats och använts i mer än 17 år av stora varumärken som Fristads AB, Zizzi och Fazer.

Plattformen inkluderar PIM, DAM, CMS och ett kraftfullt ekosystem samt en arkitektur som erbjuder full frihet att skräddarsy lösningen.

Bizzkit

www.bizzkit.com/sv

PIM First Approach ​​​– vad och varför?

Sättet man använder PIM-system på håller på att förändras. Det är inte längre bara ett system för att lagra data utan ett system som kan mycket mer. Den har en enorm potential både för att skapa intern struktur, och för att skapa snabbare time-to-market och ökad försäljning. Därför används den av fler och av olika roller till fler olika syften och har därför fått den klart centrala rollen i att möjliggöra en skalbar e-handelslösning. Det innebär att man har börjat prata om PIM First Approach, men vad betyder det – och vilka fördelar ger det?

First Approach omfattar det som är hjärtat i verksamheten. Vilket system är det mest centrala? Tidigare var det ofta affärssystemet som var grunden i verksamheten. Med affärssystemet som grund är det enkelt att hantera fakturering, betalningar och lager. Detta är kärnuppgifter i varje företag och därför vettigt att basera dina IT-lösningar på. Det finns bara ett problem. Produkten kommer före försäljningen. Det måste finnas något att köpa innan man kan fakturera. Därför har ERP-system också inbyggt ett visst mått av produkthantering, men det räcker inte för en modern e-handelslösning som måste kunna hantera många marknader och kanaler, både online och offline. För att hantera komplexiteten i produktdata på ett optimalt sätt behövs ett PIM. Och eftersom produkten kommer före försäljningen är det viktigt att börja med produkten. Det kan låta som en förändring i IT-arkitekturen, men det behöver det inte vara. Det är mer en förändring i uppfattningen om ditt företag. Vilken är din infallsvinkel? Vilken typ av tjänst erbjuder du? Vilket värde vill du först och främst ge kunderna?

Välj att satsa på en PIM First Approach för att marknaden förändras. Och hela tiden gör det. Fundera till exempel på hur stor liveshoppingen var före Coronapandemin jämfört med nu. Det kommer hela tiden nya försäljningskanaler och nya affärsmöjligheter. Ett PIM är redo att sälja dina produkter med solida data oavsett var, hur och vilka nya möjligheter som dyker upp imorgon. Eftersom det ger nya verktyg för medarbetare i hela organisationen. Det kan bli ett oumbärligt verktyg för ditt sälj- och marknadsföringsteam och kan göra vardagen enklare för dina produkt- och e-handelsteam. En PIM First Approach säkerställer bättre samarbetsmöjligheter, ansvarsfördelning och time-to-market. Läs mer om Bizzkit PIM och First Approach.

Bizzkit – valfrihet i en e-handelsplattform

För oss i Sverige är e-handelsplattformen Bizzkit en ny bekantskap att jobba med, men danska Hesehus har levererat e-handelslösningar på den egenutvecklade plattformen Bizzkit sedan 2002. Bizzkit har sömlöst kopplat PIM, DAM och CMS med en öppen API-arkitektur för att bygga headless e-handel.

Läs mer