Support

Då e-handeln alltid är en mycket kritisk verksamhet för våra kunder har vi byggt upp en supportorganisation som kan hantera all tänkbar support, inom 3bits scope, som våra kunder kan tänkas behöva. Det är också vår supportavdelning som ansvarar för våra interna tester av system vi utvecklar. På detta sätt får vi en naturlig kompetensspridning till vår support kring hela system och nya lösningar. Det är också vår support- och testavdelning som ansvarar för driftsättning av nya system och nya versioner av dessa.

En av 3bits styrkor är att utvecklingen sker in house i redan sammansvetsade team på kontoret i Göteborg – något som uppskattas både av kunder och medarbetare. De som ger support på lösningen har varit med under hela utvecklingsfasen och bidrar till att kunna vara en närvarande partner med insikt i hela affären.

Det ska vara lätt att få support från 3bits. Vi sitter på plats på kontoret och finns lättillgängliga både via mail och telefon och använder ett ärendehanteringssystem för att kunna hjälpa våra kunder snabbt och smidigt.

3bits support