PostNord Retail Day 2023 – Hållbart ledarskap – kraften i innovation och kultur

Höstens stora branschevent PostNord Retail Day hölls digitalt i oktober med spaningen att en viktig nyckel till en framgångsrik affär är ledarskapet – att kunna fatta modiga beslut, skapa en stark kultur och leda mot gemensamma mål. Under Retail Day presenterades även E-barometern för Q2 med analyser och insikter. Uppdaterade scenarier om e-handelns utveckling gavs för att hjälpa till att förstå dagens och morgondagens konsumenter.

E-barometern Q2 2023

Vi var många som var nyfikna på hur e-handeln hade utvecklats under första halvåret 2023 och vad vi kan förvänta oss av resten av året. Jämfört med samma kvartal föregående år backar e-handeln med 4 %. Apoteksbranschen står dock för en stor ökning med 21 %, medan byggbranschen backar med 19 % när renoveringar och nybyggen skjuts upp. Modebranschen ökar med 1 % tack vare ökade priser. Second hand ökar när kunder blir både mer prismedvetna och ökat hållbarhetsfokus. Det här är något som e-handlarna kan jobba mer på för att erbjuda en cirkulär affärsmodell.

PostNord Retail Day 2023

Vi fick även en uppföljning av vårens scenarier. I samband med HUI har PostNord gått igenom de scenarier som presenterats för e-handelns utveckling. Det ser ut som att det kan bli värre innan det blir bättre. Prognoserna ser nu lite mindre optimistiska ut.

Scenario 1 – Vinden vänder. Här ser man en svag ökning av e-handeln. Optimismen ökar. Det krävs att inflationen hålls nere och att Riksbanken inte höjer räntan.

Scenario 2 – Pausåren. Omsättningen minskar i det här scenariot från föregående år och räntan stabiliseras.

Scenario 3 – En djupare kris. Här ser vi en urholkad köpkraft och en lång, tuff återhämtning.

Strategier kommer att bli än viktigare framåt. Bra partners kommer att underlätta när verksamheten behöver effektiviseras och bli mer lönsam.

Tipsen att ta med sig:

 • Gör en scenarioplanering för att vara förberedd för framtiden.
 • Städa och effektivisera så att ni kan gasa och accelerera när det är dags.
 • Konsumenterna jagar värde för pengarna – fundera hur ni kan haka på det tåget.
 • Skaffa dig en fördel med flexibla betalningar – kunderna vill ha det bekvämt.
 • Var tydlig med alternativen för leverans – konsumenterna uppskattar de olika valen i checkout.

Låt din verksamhet växa med AI

Ett pass handlade om möjligheterna för företag att växa med hjälp av AI. Att kunna presentera relevanta alternativ för kunderna blir allt mer vanligt och uppskattat. Om man har köpt alla 4 tidigare böcker i en bokserie och en femte släpps så vill man presentera den för nya boken för sin kund. Chattagenter kan lära sig från produktinformation och din sajt och vara ett stöd för kundtjänst. Man kan ta hjälp av generativ AI för att skapa bättre produkttexter och prediktiv AI för att ta reda på vilken av de olika alternativen för produkttexter som kommer att funka bäst. AI kan användas som beslutsunderlag för att analysera enorma mängder data – kan man ställa om till exempel försäljning beroende på väder och vanliga beteenden. Se till att ha ett bra dataunderlag med hög kvalitet och fundera kring frågeställningen – vad är det vi vill lösa?

Allt du behöver veta om Retail Media

Retail Media kallas den tredje vågen efter SoMe och sök och är ett av de mest diskuterade ämnena nu för detaljhandeln. Utomlands har det här varit stort länge och håller på att öka nu i Sverige. Det spås om ett par år investeras mer i annonser via Retail Media än i linjär TV.

Retail Media är ett utrymme i närheten av köptillfället. Det är annonser där detaljhandlare använder sina egna plattformar för att sälja reklamutrymme till varumärken som vill marknadsföra sina produkter till konsumenter.

Retailers använder sin data om kundens köpbeteende för att kunna sälja riktade annonsplatser till varumärken på sin egen sajt, appar, butiker, sociala medier eller offsite. I stället för att använda tredjeparts cookies

Amazon har 37 % av marknadsandelarna för Retail Media med över 17 000 varumärken under 2022. Amazon omsätter mer via Retail Media än resten av topp 10-listan kombinerat. Av deras vinst kom 68 % från det här segmentet.

Några trender att ta med sig:

 • Det här har möjliggjorts när vårt beteende förändrades under pandemin och vi skiftade mer till e-handel och det digitala.
 • Efterfrågan på förstahands data och insikter.
 • Ökat värde av konsumentinsikter och data via Retail Media.
 • 3-5 gånger ROAS på varumärken tvärs genom kategorier.

Flera detaljhandlare i Sverige börjar nu paketera erbjudanden för Retail Media och ser potentialen i detta. Det finns många som har möjlighet att kunna erbjuda varumärken annonsmöjligheter – det gäller bara att paketera dem så att det blir lätt att ta del av dem.

E-handels största hållbarhetsutmaningar

Hur kan företag öka både hållbarhet och lönsamhet? Modeindustrin står för ungefär hälften av paketen som returneras, hur kan branschen ta ett gemensamt ansvar.

Ingvar Larsson, VD på MQ Marqet, berättar om hur de tänker för att undvika returer. Se vilken storlek modellen har, bildkvaliteten och jobba mycket med bild och information. MQ Marqet jobbar mycket med upplevelsen och kundrelationen. De försöker informera och vara tydliga med de bästa alternativen för returer när de behövs och drar nytta av sitt butiksnätverk. Han berättar också att de vid tillfällen ringt upp och pratat med kunder som har ett problematiskt returbeteende.

Anna-Maria Petisme, doktorand på Jönköpings International Business School pratar om den överproduktion som är av kläder och att de sedan i regel används få gånger. Företagen måste förstå att de kan påverka returgraden i alla delar av organisationen – allt från design, inköp, produktion, marknad. Hon menar att fler varumärken skulle behöva jobba med att ta tillbaka modeplagg och sälja dem igen. Något som till exempel Polarn o Pyret lyckats bra med. På MQ Marqet såg de en stor efterfrågan på begagnade plagg, men hade svårt att få in tillräckligt. De tog hjälp av medarbetarna och har i dag 12 butiker som säljer second hand och inom kort hela 24 st. MQ Marqet kommer att börja märka alla plagg med RFID för att kunden lättare ska kunna hitta exakt var det plagget man söker finns.

Hendrix, Hegel och helikoptrar – hur uppstår innovation?

Mats och Axel från nShift hade som alltid en dragning som var lätt att ryckas med i om hur innovation uppstår. Hur viktigt det är att anpassa sig efter hur omvärlden förändras och vad konsumenterna vill ha. Ibland är marknaden inte redo för nya produkter.

De nämner tre olika typer av innovationer:

 • När man kommer på något helt nytt. Ibland tar det lång tid.
 • Den som bygger på något gammalt och befintligt.
 • När det sker genom en slump som till exempel Post-it.

Låt innovation få ta tid, erbjud ett klimat där man kan få tid att tänka!

Så skapar du en företagskultur genomsyrad av innovativt tänkande och mod

Klara Adolphson från Innovation Leadership Group hade ett uppskattat pass om att skapa en företagskultur med mod och innovation.

Kreativitet är en förutsättning för innovation, men utan ett behov är den idén inte så mycket värd. Lika viktigt som det är att skapa en kultur där vi får idéer är det att ta vara på idéerna och få dem att skapa nytta.

Klaras bästa tips för att skapa företagskultur med innovationsförmåga:

 • Jobba på relationerna. Ju större relationsdjup en grupp har desto mer komplexa uppgifter kan den gruppen lösa. Börja med att öppna upp för att skapa förtroende.
 • Testa, prototypa och lek. Det är ett av de bästa sätten att öppna upp på. Man kan se något ur ett nytt perspektiv och testa sig fram – prestigen släpper.
 • Välj tre beteenden. Det handlar om att förenkla kulturarbetet och jobba med några utvalda beteenden för att nå målen. Det ska vara beteenden som alla kan förstå, göra och se. Som verkligen gör skillnad på riktigt och upprepas dag efter dag av alla.

Se hela PostNord Retail Day och ladda ned E-barometern så är dags igen den 20 februari 2024.

Sofia Winterlén Marknadsansvarig