E-handel till en fast månadskostnad

Vi har tagit fram ett upplägg där vi kan erbjuda en fullt kundanpassad och integrerad e-handelslösning baserad på Litium, Bizzkit eller nopCommerce till en fast hyreskostnad per månad. I detta upplägg hyr man lösningen på ett 3-årigt avtal och i priset inkluderas hela grundprojektet, löpande fixar och justeringar för till exempel nya browserkrav eller legala krav.

Vi uppdaterar underliggande plattform löpande så länge det är minorversioner. Majorversioner uppdateras var tredje år. Drift och support är också inkluderat i priset. Det som tillkommer är ytterligare funktioner som man som kund vill addera till systemet om man till exempel gör ett byte eller uppgradering av affärssystem som kräver att integrationen byggs om.

Tanken med detta erbjudande är att man som kund ska få en trygghet och säkerhet kring kostnaden varje månad. Vi garanterar att hålla igång och drifta e-handeln och hålla den up-to-date, utan några överraskningar kring kostnad. Detta är inte tillämpningsbart på precis alla case, men flera kan nyttja detta upplägg.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande om en e-handelslösning till en fast månadskostnad och vilka fördelar denna modell kan ha för er.

Kontakta oss

*
3bits