Uppgradering av plattform

Att uppgradera en plattform kan kännas som ett stort och komplext projekt, men vi på 3bits har lång erfarenhet av att hålla en e-handelslösning up-to-date. Vi genomför flera sådana projekt varje år och med en genomtänkt process kan du vara trygg att din lösning är aktuell och bättre rustad.

Uppgradering av plattform

De flesta av oss har säkert brottats med behov och påtryckningar att uppgradera system så som affärssystem, e-handelsplattformar och annan teknik till senaste versionen. Detta känns ofta som en tråkig kostnad. Om allt går bra fungerar det som det gjorde innan men i en ny version. Sanningen är dock betydligt mer komplex än så. Det kan finnas flera olika fördelar jämfört med tidigare versioner som:

  • Bättre prestanda.
  • Modern teknik.
  • Smarta funktioner.
  • Bättre säkerhet.

Genom att hålla systemen på aktuella versioner så får man inte bara tillgång till de senaste och förbättrade funktionerna i systemen, man säkrar även upp systemen mot sårbarheter och andra säkerhetshot som kan kosta långt mycket mer än själva uppgraderingskostnaden om de står vidöppna för attacker.

En framtidssäker lösning

Ibland gör vi en uppgradering av en plattform i samband med att vi tar över ett kundprojekt från en annan partner, till exempel till aktuell version av Litium. Då inleder vi alltid med en kodgranskning för att bilda oss en uppfattning om hur koden ser ut och vad det skulle innebära. Det är ett mindre projekt och efter det kan vi presentera ett förslag på ett större projekt att uppgradera till aktuell version av plattformen.

Det är viktigt att förstå vilka anpassningar, speciallösningar och integrationer ni har i just er e-handel. Vissa av dem kan behöva justeras och kodas om för att vara kompatibla med den nya versionen. Det kan även innebära förändringar som behöver göras av andra ramverk eller databasen. En annan viktig del är att data migreras på rätt sätt. Det är många delar som måste undersökas och planeras.

Om man har en riktigt gammal lösning kan det vara bättre att i stället passa på att bygga helt nytt med redesign och aktuell version av plattform för att utveckla en modern sajt och i stället bara lyfta in det som fortfarande är användbart från den gamla lösningen.

Löpande uppdateringar

Vår rekommendation är hellre än att göra detta när man måste för att leverantören kommer att släppa supporten för den version man är på så bör man budgetera och planera in tid för att löpande hålla sina viktiga lösningar up-to-date. Vad detta innebär i praktiken varierar stort beroende på vilka system, plattformar och ramverk man nyttjar och vilken utvecklingstakt dessa håller.

Det är också viktigt att undersöka denna aspekt av ett system som man planerar att köpa in. Ju bättre en leverantör av mjukvara är på att hålla sin produkt Evergreen desto bättre är det. Evergreen syftar på att man lyckas släppa nya versioner där funktioner och justeringar görs utan att man skapar breaking changes, dvs att saker behöver byggas om för att anpassas mot hur den nya versionen fungerar eller API-gränssnitt som försvinner och nya kommer till som ersätter de gamla.

Använder man en plattform som jobbar helt enligt konceptet Evergreen så finns inga versioner, då uppgraderas man automatiskt och utan att man märker det. Det kan dock ändå vara så att man behöver bygga ut sin lösning ovanpå plattformen för att ta del av vissa nya funktioner som tillkommer medan vissa bara blir användbara helt automatiskt genom befintliga APIer och vyer som redan finns. Även med denna typ av plattform behöver man såklart sköta uppdatering av de ramverk och den teknik man byggt sin lösning med ovanpå själva plattformen.

En lösning som är up-to-date

Om man väl kommit långt efter i uppdateringar så känns det till slut nästan oöverstigligt att komma upp på aktuell version av de system man nyttjar. Det blir således svåröverskådligt hur mycket tid och pengar det kommer att kosta att komma till aktuell version. Dock är det oftast inte fullt så kostsamt och tidskrävande som man kan tro. Och det är värt investeringen. Kontakta oss gärna om ni sitter i en sits där ni släpar långt efter och vill komma i kapp så har vi bra lösningar på att komma upp till aktuella versioner.

Pris från 399 000 SEK.

Kontakta oss om du vill säkerställa att du har en uppdaterad e-handelslösning.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill säkerställa att du har en uppdaterad e-handelslösning.

*