Kundportaler för självservice

Vi på 3bits har lång erfarenhet av att utveckla kundportaler tillsammans med våra kunder. I en tid när allt mer digitaliseras dyker kundportaler i olika former upp på fler och fler ställen. De blir också mer funktionella. Ofta är en kundportal en webbaserad lösning där kunder kan logga in för att få tillgång till information och kunna utföra en del uppgifter som kundservice annars behöver hjälpa till med.

Själva kundportalen kan se väldigt olika ut beroende på vilka behov som finns för företagets kunder och användare. Det kan vara allt från att hantera fakturor, spåra beställningar, beräkna priser, boka resurser och följa upp projekt. Med ett digitalt verktyg ges möjligheter och fördelar som blir krångligare om det i stället skulle hanteras manuellt via telefon och mail. På så sätt frigörs även resurser så att medarbetarna kan fokusera på andra arbetsuppgifter och minska onödig administration.

En kundportal är på samma sätt som e-handel tillgänglig 24/7. Vi pratar ofta om att vi bygger lösningar som ska förenkla vardagen för våra kunder och deras kunder. Precis så är det med en kundportal.

Förenklar för alla

När vi på 3bits började bygga Ragn-Sells kundportal för flera år sedan så beskrev de att den blev affärsavgörande – ett avgörande argument för många nya kunder. Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar, se aktiva och tidigare beställningar till att titta på fakturor. De kan få statistik för behållare och komma åt olika dokument. Kunderna kan även registrera en orderavvikelse direkt i portalen. Det besparar båda parter flera telefonsamtal och gör det enklare för kunderna att agera dynamiskt ute på fältet. Kunderna upplever att det sparar tid och förenklar beställning samt ökar sorteringen med hjälp av tydlig statistik.

Ragn-Sells kundportal

Integrationer med andra system

Det är inte ovanligt att företag har en mängd olika system som behöver integreras för att hantera allt som kunderna vill göra i en kundportal. Med en modern kundportal kan man utnyttja befintlig affärslogik och visa rätt information för olika kunder. Detta är något som kan skilja sig mellan olika länder som företaget är verksamt i, därför är det viktigt att kunna ha olika gränssnitt.

När vi på 3bits bygger kundportaler tillsammans med våra kunder gör vi en unik lösning som är anpassad för verksamheten, vi bygger inga standardlösningar utan är vana att skräddarsy system.

Interna system

För Mölnlycke Health Care har vi bland annat byggt ett av deras system, Minerva, som hjälper deras interna användare att hantera all produktinformation från ett ställe och samma ställe. Den dynamiska och användarvänliga uppsättningen är en tidseffektiv lösning som gör det möjligt att leverera rätt information vid rätt tid. Den samlade sökbara data som Minerva ger är enklare att konsumera än den från tidigare system, vilket innebär att det går att hitta information snabbare för marknadsföring och offerter. En av de stora behållningarna med lösningen är att den interna säljorganisationen på Mölnlycke kan känna sig säkra på att informationen i systemet är aktuell och korrekt.

Mölnlycke Minerva

Kundresan förändras

En kundportal kan ha många olika skepnader och fylla en funktion för flera olika typer av användare. En värdefull del i att jobba med UX och användarvänlighet är att be kunderna om input och hjälp när kundportalen ska byggas. De sitter inne med både kunskap om hur de faktiskt vill kunna använda systemet och kan ge viktig feedback på funktioner.

Precis som när vi bygger e-handelslösningar är det viktigt att tänka på att göra en skalbar lösning så att det är enkelt att bygga vidare på den och förbättra. Kundbehovet kommer att förändras över tid och kundportalen behöver lätt kunna följa med i den utvecklingen. Försök att erbjuda era kunder något som era konkurrenter saknar, då kan det mycket väl leda till fler affärer även för er.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår erfarenhet av kundportaler och andra webblösningar.

Kontakta oss

*

”Kundportalen har blivit affärsavgörande”

Ragn-Sellskoncernens nya digitala plattform för företagskunder och konsumenter förenklar tillvaron inte enbart för befintliga kunder, den ger även nya kunder.

Läs mer

Effektiv lösning med mindre manuellt arbete

Mölnlyckes system Minerva hjälper till att hantera all produktinformation från ett ställe. Den dynamiska och användarvänliga uppsättningen är en tidseffektiv lösning som gör det möjligt att leverera rätt information vid rätt tid. En stor fördel är konsekvent produktinformation över kanalerna.

Läs mer