E-handelsintegrationer för bättre effektivitet

Eftersom vi på 3bits alltid har varit specialiserade på att utveckla skalbara e-handelslösningar har integrationer varit en självklar del som vi lägger stort fokus på. Att allt ska fungera i bakgrunden – lagersaldon uppdateras, rätt information visas om produkterna och priserna blir aktuella.

E-handelsintegrationer för bättre effektivitet

Sömlösa integrationer mellan olika system är viktigt för att uppnå både effektivitet i verksamheten och kundnöjdhet. Att integrera e-handeln med affärssystemet (ERP) gör det möjligt att synka och automatisera data och förbättra processer. Är du på jakt efter ett nytt affärssystem är det bra att kolla efter ett ERP med bra support för e-handel, APIer och datasynkronisering.

Skapa en integrationsstrategi

Tillsammans med våra kunder kartlägger vi integrationsbehovet mellan de olika systemen. Beroende på verksamheten kan kanske en del rutiner vara manuella i början för att automatiseras senare. Det är viktigt att bygga en arkitektur som är flexibel och som kan växa med e-handeln. Vi identifierar nyckelfunktioner som ska integreras mellan e-handelssajten och affärssystemet. Det kan vara information om produktkatalog, realtidshantering av lager, orderhantering, kunddata, frakt- och spårningsinformation samt finansiella transaktioner.

Det är viktigt att se till att datastrukturen i båda system är kompatibel, vi mappar datafälten mellan e-handelsplattformen och ERP-systemet. Integrationsstrategin innefattar även hur data kommer att flöda mellan systemen för att säkerställa att det blir korrekt och konsistent. Vi gör en utförlig datavalidering för att förhindra fel under integrationsprocessen.

Välja integrationsmetod

Det finns ett antal olika integrationsmetoder att välja på – skräddarsydd API-utveckling, tredjepartsintegrationsverktyg, eller att använda inbyggda integrationsmöjligheter om e-handelsplattformen erbjuder det.

Valet mellan realtidsintegration och eventbaserad integration beror på de specifika behoven och affärsprocesserna hos er verksamhet. Realtidsintegration är bra för scenarion som kräver omedelbar datatillgänglighet, medan eventbaserad integration passar de fallen där man använder resurser på ett effektivt skalbart sätt och asynkrona processer där man kan acceptera viss eftersläpning av data. Fördelen med eventbaserad integration är att det är mer resurseffektivt och skalbart. Vi rekommenderar normalt en eventbaserad approach för de flesta datautbytena i ett e-handelsscenario. Ni måste noga utvärdera era behov, de tekniska möjligheterna och budget innan ni bestämmer er för vilken arkitektur ni ska välja för integrationen.

Om ni väljer en skräddarsydd integration har vi lång erfarenhet av att integrera e-handelslösningar med olika backendsystem som ERP, CRM, WMS och PSP. Vi hjälper till att skapa APIer eller kopplingar för att möjliggöra datautbyte mellan e-handelssajten och de bakomliggande systemen.

Förbättrade processer med mindre manuellt arbete

Genom att kunna presentera rätt och uppdaterad information blir hela lösningen mer effektiv och det manuella arbetet minskar. Det kommer också att leda till nöjdare kunder som kan lita mer på lagersaldon och priser. Risken minskas för överförsäljning när lagersaldon är uppdaterade och ordern tas om hand direkt. Finansiell data från onlinetransaktionerna synkas så att fakturor skapas och betalningar kan spåras.

Med integrationer till affärssystemet kan du få tillgång till och analysera kunddata, orderhistorik och preferenser i affärssystemet på samma sätt som alla andra köp inom företaget. Det här är värdefull information som kan användas för att personalisera både webbplatsbesök, marknadsföring och förbättra kundservice.

Vi har lång erfarenhet av att bygga e-handelsintegrationer som fungerar och är smidiga för verksamheten. För att möta kundernas krav blir integrationerna ofta komplexa – hör av dig om vi kan hjälpa till att hitta en bra lösning som gör det möjligt för e-handeln att växa på ett effektivt sätt.

Kontakta oss

Hör av dig om du vill veta mer om e-handelsintegrationer.

*