Elastic

Elastic (Elasticsearch) är en open source distribuerad sök- och analysmotor baserad på biblioteket Lucene. Det är enkelt att växa i takt med verksamheten och skala upp när användandet ökar. Din data lagras i ett Elastic-kluster så att du kan söka, indexera och analysera data i olika former och storlek. Det här är en bra lösning för dig som vill ha en kraftfull och modern skräddarsydd söklösning.

Elastic

www.elastic.co