3bits skriver artikel för Nordic eCommerce Knowledge

  23 feb 2012

Funderar du som e-handlare på hur logistiken ska byggas upp, eller vill du effektivisera din befintliga logistiklösning för att därmed öka lönsamheten?

Läs hela artikeln om att optimera logistiken för e-handel som Stefan på 3bits har skrivit för Nordic eCommerce Knowledge.
http://nordicecommerceknowledge.se/optimera-mera-logistik-for-e-handel/

Vad har ni för erfarenheter själva? Diskutera gärna och dela med dig av dina egna funderingar.