Nyanställda på 3bits

I juni har två nya medarbetare börjat hos oss på 3bits. Det är dels Yanling Jin som har gjort sitt examensarbete på Chalmers hos oss och nu är anställd som backend-utvecklare. Och dels Erik Rosell som är utbildad konceptutvecklare för e-handel och gjorde sin LIA-period hos oss i våras som nu är anställd som Sajtanalytiker och Projektassistent i ett av våra utvecklingsteam.

Varmt välkomna till oss på 3bits!

Erik Rosell Yanling Jin