Next Stop Gothenburg

  19 jun 2019

Next Stop Gothenburg är ett projekt som initierats av Västsvenska Handelskammaren med mål att göra Göteborg mer attraktivt för studenter mot slutet av deras utbildning. Målet är att visa en spännande och snabbt växande stad fylld med attraktiva karriärmöjligheter.

En grupp företag, stora som små, samarbetar med gemensamma krafter för att attrahera talanger till Göteborg och Västsverige och företagen som verkar i området. 3bits är partner till projektet.

Next Stop Gothenburg marknadsför Göteborg och Västsverige på Arbetsmarknadsdagar på Universitet och Högskolor runt om i landet. De bjuder in studenter för att lära sig mer om staden och regionen för att visa att Göteborg är en attraktiv plats att flytta till efter examen.

Välkomna till vår hemstad!

https://nextstopgothenburg.com/

Next Stop Gothenburg