Optimizely

Optimizelys ledande digitala upplevelseplattform (DXP) ger team de verktyg och insikter de behöver för att skapa och optimera på nya och nya sätt.

Med Optimizely kan du arbeta med datadrivet förtroende för att skapa hyperpersonliga upplevelser. Deras innehåll, handel, intelligens och experimentfunktioner gör även de mest komplexa scenarierna enkla.

Optimizely

www.optimizely.com/se