Lasttester

Försäljningen ökar, en stor mängd besökare försöker köpa det ni säljer online. Och så kraschar sajten. Allt arbete ni lägger ned på att utveckla e-handeln och så håller sajten inte för trycket utan rasar samman och försäljning går förlorad. Det behöver inte gå så långt heller, en e-handelssajt som laddar långsamt kommer att medföra att vissa av era kunder lämnar. Det finns mycket att vinna på att sajten levererar även när trycket ökar.

Vi jobbar med lasttester för att säkerställa att systemet mår bra dels inför större kampanjer där man förväntar sig en betydande ökning av antalet besökare och även i samband med större systemändringar. Även mindre ändringar kan få stora konsekvenser för prestandan. Detta fångas normalt inte i funktions- eller regressionstester, och det kan därför vara bra att köra lasttester kontinuerligt i samband med varje release som en del i systemets QoS-testning (Quality of Service). Vi genomför även stresstester för att undersöka gränserna och hitta flaskhalsar.

Användarscenarier

Lasttester ger ett mått på hur väl systemet fungerar vid en given last. För att få ett rättvisande resultat är det viktigt att den last som man genererar mot systemet verkligen återspeglar hur användarna rör sig på sajten och de uppgifter de utför. Vi kan behöva simulera att varor läggs i kundvagnen, att användare registrerar sig eller loggar in och att beställningar läggs. Är det frågan om en kampanj kan användarnas beteende skilja sig mycket från det normala beteendet, det bästa är om man har statistik från tidigare kampanjer som man kan utgå ifrån. Troligtvis är konverteringsgraden högre än en vanlig dag, så andelen användare som faktiskt slutför beställningen behöver även ökas i testfallet.

Verktyg

Vi använder OctoPerf som verktyg för lasttester för att skapa användarscenarier, generera last utifrån scenarierna och sedan presentera resultatet av lasttesterna. Genom att lasttesta kan man både få ett mått på systemets begränsningar, samt värdefull information om hur man bäst använder sina befintliga resurser.

Läs gärna vår artikelserie om lasttester för en fördjupning och kontakta oss om vi kan hjälpa er med lasttester för att vara beredda när e-handeln växer.

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad om lasttester.

*

Lasttest del 1 - Introduktion

En studie från Akamai har visat att 40 % av användarna lämnar en e-handelssajt om sidladdningen tar mer än 3 s, och 64 % av dessa väljer en annan sajt nästa gång de ska shoppa. Det finns därför mycket att vinna på att säkerställa att sajten levererar även när trycket på den ökar.

Läs mer

Lasttest del 2 – Genomföra tester

I den här andra delen om lasttest går vi igenom hur man hittar eventuella flaskhalsar i systemet och undersöker hur mycket last systemet klarar med bibehållen användarupplevelse. På 3bits får vi ofta den här frågan från våra kunder i samband med att de skall lansera en kampanj eller av någon annan anledning förväntar sig en extra stor tillströmning av besökare på sajten.

Läs mer

Lasttest del 3 – QoS-tester

I den här tredje och avslutande delen tittar vi på hur man använder lasttest som en del av sin Quality of Service (QoS) testing. Även om själva förfarandet i princip är detsamma som vid ett stresstest så är syftet ett annat, och för att få ut maximalt av lasttestet måste detta även återspeglas i upplägget.

Läs mer