Strategisk workshop

Alla våra projekt tar sin början i en strategisk workshop som leder till en specifikation. Under denna workshop tittar vi på era krav och behov. Utifrån utkomsten av denna workshop mappar vi funktionalitet mot våra plattformar och får fram en nettolista på integrationer och specialfunktionalitet som måste anpassas. Vi pratar form och färg, kundresan och hur man ska tänka användarvänligt (UX). Vi pratar också om vad detta innebär för er organisation och hur ni bör bemanna.

Strategisk workshop

Efteråt presenterar vi vårt förslag på lösning. Det roliga börjar nu, ni får ett förslag baserat på de resultat vi fått fram under workshopen. Vi diskuterar kring skisser och idéer. Här får ni koll på projektet och kan ta ett välgrundat beslut innan vi går vidare till utvecklingsfasen.

Sedan 2008 har vi på 3bits hjälpt e-handlare att leverera framgångsrika lösningar. De som ger support på lösningen har varit med under hela utvecklingsfasen och bidrar till att kunna vara en närvarande partner med insikt i hela affären. 3bits jobbar med allt från själva e-handelsaffären och utveckling av denna till det tekniska genomförandet och förvaltning av lösningar. För att lösa leveranser med ett högt tempo har samarbetet hög prioritet.

Långsiktiga kundrelationer är något som varit avgörande för att lyckas. Att göra det tillsammans är viktigt för oss, att vi har ett gemensamt mål framåt.

Var beredda när e-handeln växer

Få hjälp att förbättra er e-handel - boka en strategisk workshop hos sales@3bits.se eller kontakta oss.

Boka en strategisk workshop

Få hjälp att förbättra er e-handel - kontakta oss.

*