Ragn-Sells kundportal

Vi gillar när vi ser att lösningarna har förenklat slutkundernas vardag. Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar till att titta på fakturor. De kan få statistik för behållare och komma åt olika dokument. Det besparar båda parter flera telefonsamtal och gör det enklare för kunderna att agera dynamiskt ute på fältet.

Portalen finns i Sverige, Norge och Danmark och är gratis för Ragn-Sells företagskunder. Se mer på https://portal.ragnsellsgroup.com/ och Ragn-Sells Facebook.

 

 

”Kundportalen har blivit affärsavgörande”

Ragn-Sellskoncernens nya digitala plattform för företagskunder och konsumenter förenklar tillvaron inte enbart för befintliga kunder, den ger även nya kunder.

Läs mer