Prognosen för stark tillväxt för e-handeln i Sverige håller i sig

  07 okt 2014

Även det andra kvartalet i år visade på en stark tillväxt för e-handeln i Sverige, försäljningen ökade med 15 % enligt e-handelsbarometern som tas fram av HUI Research i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel.

Barnartiklar och leksaker var den bransch som ökade mest under Q2, hela 38 %. Av de största branscherna var tillväxten störst hos hemelektronik som gick upp 13 %. En del av detta förklaras troligtvis av att flera kedjor satsar på ett omnichannelkoncept för att öka tillgängligheten och valfriheten för konsumenterna.

Medan kläder och skor även det här kvartalet visade en låg försäljningsökning, 2 %. Det beror troligtvis på utländska aktörer där det blir vanligare att handla ifrån och som tar marknadsandelar. 32 % av de konsumenter som har e-handlat under andra kvartalet i år har gjort det från en utländsk sajt.

När konsumenterna får svara på frågan om vilka källor som är viktigast inför deras köp på Internet hamnar sökmotorer i topp, tillsammans med andra prisjämförelsesajter, vänner och bekanta samt besök i butik. Riktade reklamerbjudanden i olika kanaler hamnar betydligt längre ner.

Prognosen för hela året ligger kvar med en ökning på 15 %, och med en omsättning för e-handeln på 42,5 miljarder under helåret 2014.

Läs hela e-barometern.