Ragn-Sells

Ragn-Sells kundportal

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 700 medarbetare, varav 1 700 i Sverige, och omsatte 6,1 miljarder SEK år 2017.

www.ragnsells.se

Ragn-Sells