Ragn-Sells

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 700 medarbetare, varav 1 700 i Sverige, och omsatte 6,1 miljarder SEK år 2017.

www.ragnsells.se

Ragn-Sells

När jag fick dessa uppdrag så sökte jag efter en erfaren, välrenommerad och etablerad partner för att utveckla vår digitala webbplattform. Efter ett gediget utvärderingsarbete så blev 3bits mitt val av IT-leverantör. Utan dem vid min sida hade vi aldrig lyckats ta fram dessa ”success stories” kostnadseffektivt och på så kort kalendertid - Maria Gustafsson, Ragn-Sells.

”Kundportalen har blivit affärsavgörande”

Ragn-Sellskoncernens nya digitala plattform för företagskunder och konsumenter förenklar tillvaron inte enbart för befintliga kunder, den ger även nya kunder.

Läs mer
Maria Gustafsson menar att det aldrig hade gått att få igång ett så stort projekt på så kort tid om det inte vore för att man hade hjälp av en erfaren konsult. Det första pilotsläppet av portalen gjordes redan efter knappt tre månader.

Ragn-Sells kundportal

Vi gillar när vi ser att lösningarna har förenklat slutkundernas vardag. Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar till att titta på fakturor.

Läs mer