Ragn-Sells

Ragn-Sells

Ragn-Sells är Sveriges största renhållningsföretag som årligen samlar in, behandlar, deponerar och återvinner 4 miljoner ton avfall. Ragn-Sells finns representerade över hela Sverige med cirka 1500 anställda i landet. Varje dag utförs tusentals uppdrag för företagskunder inom i stort sett alla branscher – men de utför även uppdrag hos privatpersoner. Företaget finns även representerat i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. Totalt omsätter koncernen cirka 4 miljarder SEK och sysselsätter 2 300 anställda. 

www.ragnsells.se

Ragn-Sells